Aktualności

PRZEDSZKOLE UNIWERSYTECKIE PPNT REKRUTUJE!

2023-05-23
Do 15 czerwca br. trwa rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola Uniwersyteckiego, które funkcjonować będzie na terenie Kampusu Morasko, jako filia Przedszkola Parkowe Skrzaty Poznańskiego Parki Naukowo-Technologicznego.

 

 

 

Placówka charakteryzuje się autorską koncepcją wypracowaną wspólnie z Instytutem Małego Dziecka, bazującą na rozpoznaniu potrzeb, solidnej wiedzy i doświadczeniu oraz poszanowaniu praw dzieci w przestrzeni społecznej, rodzinnej, edukacyjnej oraz publicznej.

Przedszkole rozpocznie działalność 1 września br. i  zapewni nie tylko opiekę, ale również zajęcia edukacyjne, umożliwiające dzieciom poznanie świata, naukę samodzielności rozwijanie swoich zdolności. Więcej informacji o koncepcji pracy Przedszkola znajduje się w zakładce „Oferta”.

Przedszkole skierowane jest do dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia, a rekrutacja trwa do 15 czerwca br. 

Z prawa pierwszeństwa w przyjęciu do Przedszkola korzystają dzieci, których oboje lub jedno z rodziców lub opiekunów prawnych są pracownikami, byłymi pracownikami, doktorantami lub studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ważna informacja: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Czesne będzie wynosić 980 zł, a jednorazowe wpisowe 600 zł. Przewiduje się dwie grupy liczące w sumie 50 dzieci.

Formularz rejestracyjny znajduje się tutaj.

Po zakończeniu rekrutacji, rodzice zostaną poinformowani o wynikach i procedurach dalszej rekrutacji.

Więcej informacji o koncepcji pracy Przedszkola i ofercie znajduje się na stronie internetowej Przedszkola.

PRZEDSZKOLE UNIWERSYTECKIE

fot. Adrian Wykrot