Aktualności

Publikujemy wyniki naszych badań!

2021-06-18

Kolejna publikacja na naszym koncie! W ostatnim czasie opublikowaliśmy wyniki naszych badań na łamach czasopisma Agronomy (IF=2,603). Artykuł zatytułowany „Use of New BTH Derivative as Supplement or Substitute of Standard Fungicidal Program in Strawberry Cultivation” opowiada o wyzwalaniu zjawiska indukcji odporności roślin przez związki chemiczne.

Wyniki badań

W naszej pracy udowadniamy, że N-metylo-N-metoksyamido-7-karboksybenzo(1.2.3)tiadiazol (BTHWA) będący pochodną benzotiadiazolu, oprócz działania indukującego odporność roślin, wykazuje działanie stymulujące na wzrost roślin. W artykule przedstawiliśmy wpływ BTHWA stosowanego samodzielnie oraz w programie z fungicydami na rozwój roślin truskawek, zdrowotność owoców, plonowanie oraz parametry jakościowe plonu. Wykazaliśmy, że sposób działania BTHWA jest korzystny dla roślin i owoców truskawek. Łączne stosowanie BTHWA i fungicydów miało pozytywny wpływ na zdrowie roślin i owoców oraz skład nutraceutyczny i odżywczy związków w porównaniu z wynikami uzyskanymi przy traktowaniu truskawek tylko BTHWA lub fungicydem.

Projekt Team-Tech

Artykuł powstał w ramach badań prowadzonych w projekcie Team-Tech „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami”, którego kierownikiem jest nasz Ekspert, dr hab. inż. Marcin Śmiglak. Jest to rezultat naszej współpracy z innymi jednostkami naukowymi i badawczymi z Poznania, Skierniewic czy Chełma.