Aktualności

ROK 2022 W PPNT – PODSUMOWANIE

2022-12-27
Co to był za rok! Przygoda ostatnich już prawie 365 dni była związana z pracą, zmianami i wieloma wyzwaniami. Podjęliśmy nowe działania, jednak funkcjonując w po pandemicznej rzeczywistości staliśmy się obserwatorami dramatycznych wydarzeń związanych z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W konsekwencji wojny, PPNT-owa społeczność rozpoczęła profilowanie działań na rzecz zaatakowanego państwa.

 

 

W perspektywie nauki, biznesu i innowacji rok 2022 był intensywny. Uczestniczyliśmy w wielu konferencjach, realizowaliśmy innowacyjne projekty, szkoliliśmy siebie oraz innych, organizowaliśmy wizyty studyjne, nawiązywaliśmy nowe relacje i współprace, rozwijaliśmy się także naukowo – pisząc artykuły i udzielając wywiadów.

STYCZEŃ

2022 rok rozpoczął się od publikacji artykułu „Inorganometallics (Transition Metal–Metalloid Complexes) and Catalysis” w prestiżowym czasopiśmie Chemical Reviews. Wśród czterech naukowców z dziedziny chemii nieorganicznej, którzy są autorami ww. artykułu, dwóch z nich związanych jest z PPNT: prof. Bogdan Marciniec – założyciel PPNT i prof. Hieronim Maciejewski – Prezes Fundacji UAM i Dyrektor Parku.

Także w styczniu, we współpracy z firmą SymbioMediaGroup stworzyliśmy nowy produkt metodą kreacji z potencjalnymi użytkownikami. Proces składał się z czterech warsztatów.

LUTY

Wraz z początkiem lutego, ruszył projekt GreenTech 2.0, który umożliwił klastrom wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, między innymi w wykorzystywaniu ich rozwoju a także wdrażaniu innowacji usług. Dokładnie 7 lutego odbyło się pierwsze spotkanie strategicznych partnerów klastrowych z Estonii, Finlandii, Litwy, Szwecji oraz Polski, którą reprezentuje Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

MARZEC

W marcu, prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – Dyrektor PPNT, udzielił wywiadu dla e-magazynu Nasz Region. Tematem rozmowy były innowacji, które ułatwiają życie, ale przede wszystkim – budują nowoczesną gospodarkę i zmieniają świat na lepsze.

Marzec był jednak dla PPNT-owej społeczności czasem trwania z Solidarności z Ukrainą, która znalazła się w stanie wojny. Jako instytucja czuliśmy się zobowiązani do podjęcia działania. W ramach profilowanych działań podjęliśmy m. in. takie decyzje jak: niezwłoczna wypłata środków z programu stypendialnego: Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy, Przedszkole „Parkowe Skrzaty” wspierało Rodziny z Ukrainy na Naramowicach, ale także zapewnili miejsca ich dzieciom w Przedszkolu. Do działania przyłączyło się także Laboratorium Wyobraźni, które zaangażowało się w akcje umożliwiające najmłodszym obywatelom Ukrainy zaklimatyzowanie się w Polsce. 19 marca zorganizowaliśmy wiosenną integrację polsko-ukraińską.

KWIECIEŃ

Wraz z kolejnym miesiącem, po prawie trzech latach pandemii, udało się zorganizować spotkanie Klubu Przyjaciół Parku. Jest to nieformalna grupa naszych doradców, do których należą przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki, świata biznesu i jego otoczenie. Spotkanie zorganizowane było w myśl dyskusji o ekosystemach innowacji dla zielonej transformacji.

To jednak nie wszystko! W kwietniu, w wyniku spotkania partnerów: PPNT, dr Patryka Lichoty, dr Agaty Slater oraz Jagody Szulia, zostało zainicjowane spotkanie : Cyfryzacja Sztuki | ThinkLab „NFT – możliwości i wyzwania”, w ramach którego powstała nieformalna grupa robocza: ThinkLab. Tematem pierwszego spotkania były tokeny niewymienne (NFT).

MAJ

Dużo w PPNT  działo się także w maju. W dniach 11-12.05 odbyła się międzynarodowa konferencja Impact’22, w ramach której spotkali się przedstawiciele świata biznesu, technologii a także polityki i samorządności. Poznański Park Naukowo-Technologiczny był partnerem wspierającym wydarzenie. Impact’22 jest jednym z najbardziej znaczących i prestiżowych kongresów a organizatorzy przygotowali tym razem aż 19 ścieżek tematycznych. Przy okazji konferencji, Janusz Cieszyński (sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa) powiedział, że kongres Impact stanowi wizytówkę dynamicznie rozwijającego się Poznania.

31 maja odbyła się I konferencja z cyklu „Nauka a praktyka społeczna”. Otwarciu tej konferencji towarzyszyło podpisanie porozumienia o współpracy między PPNT a Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Nawiązana współpraca ma na celu przede wszystkim rozwój badań naukowych oraz wsparcie kardy naukowo-dydaktycznej w komercjalizacji wyników badań.

CZERWIEC

Wraz z nadejściem czerwca, odbyło się zakończenie pierwszej edycji innowacyjnego projekt naukowego „Dla błękitnego nieba”, który został uruchomiony przez Volkswagen Poznań oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny. W ramach projektu opartego na idei citizen science, 21 szkół z Wielkopolski badało jakość powietrza w województwie.

15 czerwca zainaugurowaliśmy współpracę HPK Polska Zachodnia z Branżowym Punktem Kontaktowym Transformacji Cyfrowej Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny. Podpisany został list intencyjny.

Jeszcze w czerwcu otrzymaliśmy informację o tym, że Komisja Europejska wybrała HPC4Poland jako Europejski Hub Innowacji (EDIH). Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jednym z partnerów konsorcjum HPC4Poland.

LIPIEC

W lipcu, na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki otrzymaliśmy kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki chemiczne.

Dużym sukcesem było także otrzymanie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Life After Coal”, którego członkiem konsorcjum jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Głównym celem programu jest skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia zakładanych efektów Strategii na rzecz neutralności klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia.

SIERPIEŃ

11 sierpnia, PPNT oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny podpisały porozumienie, którego celem jest między innymi wspólne wspieranie komercjalizacji technologii. Także w sierpniu, z inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, odbyło się spotkanie kadry zarządzającej pięciu wiodących polskich parków technologicznych. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie pomysłów dążących do podjęcia wspólnego działania. W spotkaniu poza PPNT, wzięli udział przedstawiciele Krakowskiego Parku Technologicznego, Gdańskiego Parku Technologicznego, Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

WRZESIEŃ

Można powiedzieć, że wrzesień był czasem projektów!

18 września odbył się familijny plenerowy spektakl ekologiczny „Co(2) zmieniacie w klimacie?”. Była to pierwsza taka inicjatywa w Nurcie Nowego Cyrku. Podczas przedstawienia wszyscy uczestnicy mieli okazję przekonać się, czy Matka Ziemia zostanie uratowana. Połączenie świata nauki i sztuki stworzyło widowisko o wartościach artystycznych i edukacyjnych a w spektaklu wzięło udział ponad 200-stu uczestników. Głównym przesłaniem było promowanie postaw ekologicznych i zachowania mającego na uwadze dbanie o środowisko.

Na wrzesień przypadł czas realizacji projektu „Nie tańcz jak Ci zagrają”. Park realizował projekt w ramach programu „Haki na cyberataki”, we współpracy z Fundacją Santander. Zrealizowany projekt był ogólnopolską, społeczno-artystyczną kampanią dance marketingową, której główne cele skupiały się na promowaniu wiedzy o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, uświadamianiu o zagrożeniach z jakimi można się spotkać w cyberprzestrzeni oraz sprzeciw wobec cyberataków, oszustw i manipulacji w sieci.

Nie samymi projektami jednak żyliśmy… W dniach 26-30 września odbyła się 3. Konferencja „Advacnes in Green Chemistry” AgChem 2022. Tegoroczna edycja zrealizowana została na nowym poziomie naukowym i umożliwiła prezentację wyników badań oraz nawiązanie współpracy na międzynarodowej arenie chemicznej.

PAŹDZIERNIK

W październiku, kadra zarządzająca Parku odwiedziła Wrocławski Park Technologiczny.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli także w Targach Odnawialnych Źródeł Energii, które odbyły się w Koninie. Targi miały charakter międzynarodowy i odbywały się pod hasłem „Nowa Energia w Regionie.

LISTOPAD

16 listopada, na terenie PPNT, miały miejsce warsztaty pt. „Sztuczna inteligencja w procesie legislacyjnym. Proces digitalizacji przedsiębiorstw”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z agencją ProScholars a głównym celem było przedstawienie tematyki sztucznej inteligencji, jej etycznych wytycznych oraz regulacji prawnych, przy uwzględnieniu AI Act Unii Europejskiej.

Także w listopadzie, w dniach 21-23.11, odbyła się konferencja CERS 2O22: 8th Central European Conference in Regional Science „Resilience of Cities and Regions in an Uncertain Time”. W wydarzeniu wzięło udział prawie 130 prelegentów a nad przebiegiem organizacyjnym konferencji czuwało Biuro Organizacji Konferencji PPNT.

W listopadzie, kadra zarządzająca Parku uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli polskich parków technologicznych w Krakowie. Dyskusja o monetyzacji usług parkowych odbyła się na zaproszenie Krakowskiego Parku Technologicznego.

GRUDZIEŃ

Ostatni miesiąc tego roku rozpoczęliśmy od konferencji na terenie Parku. 1 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Rynki surowców i energii”. Tematem przewodnim tej edycji był: „Kryzys w energetyce a komunikacja społeczna”. Podczas spotkania poruszono problematykę z obszaru zagadnień ekonomiczno-społecznych, geopolitycznych, przyrodniczych, technicznych oraz prawnych. W Parku odbyła się także konferencja dla firm pt. „Finansowanie innowacyjnych projektów. Nowa perspektywa, nowe możliwości”. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele najważniejszych instytucji wdrażających programy wsparcia dla firm.

W przedświątecznej atmosferze odbyła się jeszcze inauguracja programu „Life After Coal”, w którym weźmie udział ponad 30 gmin, głównie z Wielkopolski Wschodniej”. Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jako partner projektu, zorientowany jest w ramach „Life After Coal” na koordynację i realizację szkoleń oraz wydarzeń, a także popularyzację idei odnawialnych źródeł energii. PPNT odpowiadać będzie także za komunikację i zapewnienie wsparcia koncepcyjnego w projekcie. Realizacja programu rozpocznie się w styczniu, nadchodzącego roku i potrwa 9 lat.

Działo się wiele, a w 2023 rok wchodzimy z nowymi pomysłami i planami, przekonani, że przy współpracy i zaangażowaniu zrealizujemy kolejne inicjatywy i projekty.

Autor zdjęcia: Jagoda Haloszka