Program HORYZONT 2020 |RPK

Jest to największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Jego budżet zaplanowano na ponad 77 miliardów euro, a czas trwania na lata 2014 – 2020.
Program ten zakłada realizację – poprzez konkursowe finansowanie projektów – 3 poniższych filarów.1. DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE.

  • Pierwszy filar Horyzontu 2020 to finansowanie najwyższej jakości pionierskich badań, wspieranie powstających technologii przyszłości, rozwijanie karier badaczy poprzez udział w akcjach Marii Skłodowskiej-Curie czy zwiększanie międzynarodowej dostępności do infrastruktur badawczych.


2. WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE.

  • Przewiduje jej osiągnięcie przez UE drogą rozwijania kluczowych technologii przemysłowych tj.: ICT, nanotechnologii, zaawansowanych materiałów i procesów produkcji, biotechnologii oraz technologii kosmicznych. Ponadto, w ramach tego filaru, założono zapewnienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka oraz wspieranie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.


3. WYZWANIA SPOŁECZNE.

  • Ten priorytet obejmuje finansowanie międzynarodowej współpracy badawczej w siedmiu obszarach: zdrowia, żywności, energii, transportu, klimatu, nauk społecznych i bezpieczeństwa.


Poza priorytetami, w ramach programu HORYZONT 2020, konkursy ogłaszane są także w ramach tzw. działań dodatkowych.
Obejmują one obszary: poszerzania uczestnictwa w unijnych programach ramowych, przybliżania nauki społeczeństwu oraz inicjatyw Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

RPK Poznań jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.