Aktualności

Spotkanie wielkopolskich instytucji otoczenia biznesu i firm w PPNT

2017-03-20

Wielkopolskie instytucje otoczenia biznesu i firmy spotykają się w PPNT Poznań

Inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, organizacje start-upowe, fundusze inwestycyjne, administracja rządowa i samorządowa – w każdym województwie istnieje wiele różnych instytucji i podmiotów wspierających przedsiębiorców. Każda organizacja posiada cenną wiedzę i doświadczenie dotyczące skutecznych sposobów współpracy z firmami. Wszyscy mają jeden cel – pomoc małym i średnim przedsiębiorcom, aby rozwinąć maksymalnie ich pomysły, osiągnąć przewagę konkurencyjną, a w efekcie stymulować rozwój gospodarczy regionu. Postanowiliśmy zorganizować spotkanie, w czasie którego wspólnie wypracujemy propozycje działań w ramach funduszy strukturalnych odpowiadających na potrzeby MSP. Takie jest główne założenie projektu ESSPO realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jego partnerem wiodącym.

W ramach projektu w całej Europie organizowane są spotkania z instytucjami otoczenia biznesu, firmami oraz przedstawicielami administracji publicznej, podczas których omawiane są instrumenty polityki innowacyjnej wspierające rozwój firm. Drugi warsztat regionalny odbędzie się 11 kwietnia 2017 roku, od 10:30 do 15:00, w PPNT (ul. Rubież 46, bud. H, sala 154). Spotkanie będzie poświęcone stworzeniu charakterystyki potrzeb zarówno przedsiębiorców, jak i instytucji udzielających im wsparcia, aby sprawdzić na ile są one zbieżne. To ułatwi zrozumienie oczekiwań obu grup oraz pozwoli wyciągnąć konstruktywne wnioski.

Po serii pięciu spotkań regionalnych, organizowanych raz na pół roku, opracowane wspólnie propozycje i rekomendacje zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Projekt ESSPO pozwoli nam także na skonfrontowanie wyników pracy naszej regionalnej grupy z efektami wypracowanymi przez analogiczne zespoły koordynowane przez 8 partnerów ESSPO z 6 krajów UE (Hiszpania, Francja, Estonia, Niemcy, Bułgaria, Polska). Ta konfrontacja będzie dla nas źródłem inspiracji, wiedzy i dobrych praktyk, a także okazją do zdobycia cennej wiedzy dotyczącej najlepszych, dostępnych w Europie rozwiązań problemów podobnych do potrzeb naszego regionu.

Zachęcamy do udziału w warsztacie, który stwarza możliwość wpływu na sposoby wsparcia przedsiębiorstw w regionie. Spotkanie jest również okazją do integracji instytucji wspierających biznes.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 7 kwietnia.

Zarejestruj się tutaj

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Kamila Dobek, tel. 61 827 97 57, e-mail: kamila.dobek@ppnt.poznan.pl

Małgorzata Piotrowicz, tel. 61 827 97 57, malgorzata.piotrowicz@ppnt.poznan.pl

Program spotkania

10:00-10:30 Rejestracja i kawa na dobry początek
10:30-10:50 Wprowadzenie:

  • Cele warsztatu
  • Rozgrzewka do pracy kreatywnej
Uruchamiamy obie półkule mózgowe
10:50-11:10 Podsumowanie dotychczasowej pracy – wnioski z poprzednich spotkań, co wiadomo o grupach docelowych wsparcia Prezentacja
11:10-11:50 Charakterystyka odbiorców wsparcia – „użytkowników” instrumentu

Opracowanie „persony” typowego użytkownika – z grupy docelowej MSP, instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej

Interaktywna praca warsztatowa w grupach
11:50-12:40 Analiza sytuacji i potrzeb użytkowników

Opracowanie „mapy empatii” użytkowników

Interaktywna praca warsztatowa w grupach
12:40-13:20 Lunch & networking
13:20-14:00 Analiza sytuacji i potrzeb użytkowników cd.

Wnioski z mapy empatii – najważniejsze potrzeby grup użytkowników

Interaktywna praca warsztatowa
14:00-14:50 Pożądane zmiany w instrumencie wsparcia MSP

Ustalenie kierunków zmian odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw i innych grup „użytkowników”

Interaktywna praca warsztatowa
14:50-15:00 Podsumowanie i dalsze kroki Dyskusja