Uczestniczymy w XXXIII Konferencji SOOIPP w Gdańsku!