Aktualności

Uczestniczymy w XXXIII Konferencji SOOIPP w Gdańsku!

2022-09-16
W dniach 15-16 września br., odbywa się doroczna Konferencja SOOIPP (Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości) Forum Menedżerów „Funkcjonowanie ośrodków innowacji w dobie nowych wyzwań i zagrożeń”. W wydarzeniu organizowanym przez SOOIPP oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny wzięli udział przedstawiciele Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

Tematem przewodnim XXXIII edycji Konferencji SOOIPP jest „Forum Menedżerów”. Wydarzenie skierowano do menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania Ośrodków Innowacji.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny reprezentowała dr Justyna Adamska – z-ca Dyrektora PPNT, Elżbieta Książek – ekspert ds. rozwoju PPNT oraz dr Anna Tórz – ekspert ds. Inkubacji i Monitorowania. Dwudniowe spotkanie ma formę panelu VI sesji zorientowanych na takie zagadnienia jak: priorytety krajowe i regionalne a finansowanie rozwoju firm i ośrodków innowacji, Europejski Zielony Ład, Transformacja Cyfrowa, dobre praktyki w komercjalizacji badań naukowych a także inkubacja i akceleracja, tematy związane z partnerstwem oraz funkcjonowaniem ośrodków w sytuacjach krytycznych. Wystąpienia ekspertów z PPNT dotyczyły różnych zagadnień. O wsparciu Ośrodków Innowacji we wdrażaniu zielonego ładu i Industry 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach powiedziała dr Justyna Adamska. Elżbieta Książek przedstawiła możliwości jakie stwarza partnerstwo w krajowych i międzynarodowych projektach. Dr Anna Tórz, która jest także wiceprezesem SOOIPP, opowiedziała o środowiskowych standardach działania Ośrodków Innowacji w obszarze inkubacji i akceleracji.

XXXIII Konferencja SOOIPP w Gdańsku objęta została patronatem honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego.