Aktualności

Venturing forward for innovation: Inspiracje z Kongresu EBN

2019-10-29

W dniach 23-25 października 2019 r. w Rzymie odbył się 28. Kongres EBN. Poruszane podczas spotkania zagadnienia koncentrowały się na zmieniającym się modelu inkubacji oraz współpracy inwestorów z inkubatorami w lokalnych ekosystemach.

Podczas paneli eksperckich, prezentacji i wystąpień młodych firm dyskutowano dobre praktyki współpracy pomiędzy wszystkimi aktorami sceny wspierania przedsiębiorczości oraz dzielono się doświadczeniami z obszaru internacjonalizacji.

Konferencja była okazją do nawiązania wielu kontaktów z przedstawicielami ośrodków realizujących programy inkubacji i akceleracji w Europie – także z Krakowskim Parkiem Technologicznym, jedynym oprócz PPNT polskim EU|BIC. Spotkania i rozmowy okazały się niezwykle owocne. Przedstawiciel PPNT został zaproszony do udziału w misji gospodarczej programu InnoEU do Chin w grudniu br., taka szansę otrzymują również dwa parkowe startupy zainteresowane wdrożeniem swego produktu na rynku chińskim. Trwa selekcja firm kandydujących do wyjazdu. Również, firmy z PPNT otrzymały zaproszenie do udziału w projekcie INNOWWIDE – nabór wiosną przyszłego roku – w którym mogą aplikować o kwotę 60 tys. EUR na przygotowanie studium wykonalności swej ekspansji do krajów pozaeuropejskich.

Podczas kongresu, na ręce Javiera Echarri, CEO EBN, zostało przekazane zaproszenie na przyszłoroczną Konferencję Jubileuszową PPNT.