Aktualności

Volkswagen Poznań i Poznański Park Naukowo-Technologiczny uruchamiają program „Dla błękitnego nieba”

2021-10-07
Volkswagen Poznań oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) uruchomiły innowacyjny na skalę polski program popularyzujący wiedzę z zakresu jakości powietrza oraz zmian klimatycznych, oparty o ideę Citizen science. W jego ramach, uczniowie z 21 wybranych szkół z Wielkopolski, przez cały rok szkolny będą badać jakość powietrza.

Dla błękitnego nieba

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny łączą siły w celu uświadamiania i angażowania społeczeństwa w proces badawczy zorientowany na zachodzące wokół nas zmiany klimatyczne. Projekt „Dla błękitnego nieba” obejmie zbieranie, analizę oraz interpretację wybranych parametrów fizykochemicznych związanych z jakością powietrza atmosferycznego. W tym celu, każda zaangażowana w projekt szkoła otrzyma zestaw badawczy, który umożliwi terenowy pomiar wybranych wskaźników jakości powietrza oraz warunków atmosferycznych. Głównym założeniem projektu jest aktywne zaangażowanie społeczności w proces badawczy i popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Specjalnie na jego potrzeby opracowano autorski program oparty o  koncepcję nauki obywatelskiej (ang. Citizen science), która zakłada, że badania naukowe są prowadzone w całości lub w części wspólnie przez naukowców i obywateli.

„Założeniem naszej akcji jest przede wszystkim angażowanie szkolnych, ale też lokalnych społeczności w program badawczy oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony środowiska” – podkreśla Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji.  „Chcemy, by aktywna edukacja na etapie szkolnym pomogła im podejmować właściwe wybory w życiu codziennym, które pomogą chronić klimat, bo to właśnie świadoma edukacja jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny.”

Volkswagen Poznań łączy siły z PPNT

Program, tworzony wspólnie przez naukowców z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego i pracowników Volkswagen Poznań, jest bardzo innowacyjny. Daje możliwość odkrywania, badania, zadawania pytań i szukania odpowiedzi – a przez to zdobywania w praktyczny sposób wiedzy w szalenie istotnych kwestiach dotyczących przyszłości planety i środowiska w jakim żyjemy i w jakim będą żyć następne pokolenia.

„Poznański Park Naukowo-Technologiczny chętnie i aktywnie włącza się w działania proekologiczne. W obliczu wyzwań klimatycznych, popieramy edukację klimatyczną w szkołach, opartą na badaniach naukowych i rzetelnej wiedzy.” – mówi prof. Hieronim Maciejewski, Dyrektor PPNT.

„Poprzez badania i porównanie uzyskiwanych w różnych miejscach wyników, uczniowie uświadomią sobie, jak można wpłynąć na powietrze i warunki mikroklimatyczne, jak mała zmiana (trawnik zamiast betonu, jazda na rowerze zamiast samochodu itp.) może przynieść pozytywne rezultaty dla środowiska”podkreśla autor koncepcji,  dr inż. Tomasz Zgoła z Laboratorium Wyobraźni PPNT.

Zakładanym rezultatem programu jest postęp w badaniach naukowych, zwiększenie zaangażowania społecznego w proces badawczy, a także wzrost zrozumienia nauki przez społeczeństwo oraz zmiana niewłaściwych nawyków i zachowań, negatywnie wpływających na środowisko.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Rekrutacja do programu zaczyna się 7.10 i potrwa do 21.10.2021. Aby wziąć udział w projekcie każda z zainteresowanych szkół powinna  wypełnić i przesłać na wskazany w regulaminie adres formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://www.volkswagen-poznan.pl/pl/dlablekitnegonieba oraz własną pracę artystyczną odpowiadającą na pytanie „Co mogę zrobić dla błękitnego nieba?”  Forma przekazu jest dowolna. Wyboru 21 zwycięskich szkół dokona komisja złożona z przedstawicieli PNNT, Volkswagen Poznań sp. z o.o oraz OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań. Głównym kryterium oceny będzie oryginalność, kreatywność i atrakcyjność nadesłanych prac.

Regulamin oraz szczegóły programu dostępne są na stronie:
https://www.volkswagen-poznan.pl/pl/dlablekitnegonieba