Aktualności

Władze Dziekańskie UAM z wizytą w PPNT FUAM

2021-10-21
19 października na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbyło się spotkanie Władz Dziekańskich wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie zostało poświęcone kwestiom możliwości współpracy UAM z PPNT FUAM na rzecz innowacyjności, przedsiębiorczości i relacji z otoczeniem.

 

Celem spotkania było przybliżenie głównych obszarów działalności Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wśród których znalazły się: działalność statutowa na rzecz UAM (m.in. programy stypendialne, zajęcia dydaktyczne, popularyzacja nauki),  prowadzenie Centrów Badawczych, działalność badawczo-rozwojowa (m.in. realizacja prac doktorskich i magisterskich na terenie PPNT, wspólna realizacja projektów badawczych, współpraca z biznesem), transfer technologii i ścieżki komercjalizacji, profesjonalna organizacja konferencji naukowych oraz rozwój kluczowych dla społeczności UAM kompetencji przyszłości (m.in. wsparcie w kształceniu doktorantów).

W spotkaniu udział wzięły nie tylko Władze Dziekańskie wszystkich wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także prof. dr hab. Michał Banaszak – Prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką.

Oprócz wymiany poglądów na tematy związane ze współpracą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z PPNT FUAM, Władze Dziekańskie UAM miały również możliwość przyjrzenia się infrastrukturze badawczej Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.