Aktualności

Zmiany w podatkach | 2021 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online

2021-01-05

Nowy rok przynosi przedsiębiorcom wiele zmian w systemie podatkowym. Warto być na bieżąco, dlatego też sieć Enterprise Europe Network, działająca przy PPNT, zaprasza na bezpłatne szkolenie online Zmiany w podatkach | 2021, które odbędzie się 21 stycznia, w godzinach 09:00 – 14:00. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Budasz, doradca podatkowy i radca prawny.

Rejestracja

Jakie zagadnienia zostaną poruszone podczas spotkania?

 • Opodatkowanie spółek komandytowych
 • Wstęp do opodatkowania spółek jawnych
 • Płatności do rajów podatkowych
 • Fundusz inwestycyjny – szybsze zaliczenie w koszty uzyskania przychodów środków przeznaczonych na zakup środków trwałych
 • Obniżenie stawki amortyzacyjnej – dopuszczalność w 2021
 • Zmiana limitu niektórych zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Likwidacja ulgi abolicyjnej
 • Spółki nieruchomościowe – podatek płaci przedmiot transakcji
 • Ulga na złe długi w podatku dochodowym / VAT zmiany
 • Polityka podatkowa – kogo obowiązuje
 • Likwidacja spółek – nowa czynność opodatkowana
 • Rozszerzenie zakresu transakcji objętych obowiązkiem sporządzenia dokumentacji do cen transferowych, nowe obowiązki dokumentacyjne
 • Podatek u źródła na 2021 – co szykuje ministerstwo
 • Estoński CIT
 • Projekt Slim VAT
 • Zmiany w zakresie Wiążących Interpretacji Stawkowych (WIS) i ich mocy ochronnej,
 • Nowe podatki: podatek od deszczu oraz podatek cukrowy
 • Podsumowanie JPK po pierwszych miesiącach
 • Zmiana właściwości miejscowej organów podatkowych
 • Planowane zmiany w obszarze kontroli podatników
 • Pozostałe wybrane zmiany

Czym jest Enterprise Europe Network?

Sieć EEN oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi m.in. doradcze oraz szkoleniowe, które mają pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał oraz zdolności innowacyjne. Ośrodki sieci EEN udzielają informacji o unijnych programach i możliwościach ich wykorzystania oraz pośredniczą pomiędzy instytucjami unijnymi a przedsiębiorcami. W Polsce obecnie działa 30 takich ośrodków, a w Europie oraz krajach basenu Morza Śródziemnego blisko 600. Warto śledzić działalność EEN, bowiem wiele wydarzeń, w tym o charakterze międzynarodowym, odbywa się bezpłatnie.

Więcej informacji o sieci Enterprise Europe Network

Sylwetka trenera

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek Prawo). Pracę zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo struktur biznesowych.