RPK

Zwiększanie atrakcyjności kariery badawczej naukowców w Europie – nowe ustalenia

2021-05-31

Ministrowie ds. Badań UE zobowiązali się 28 maja do zwiększenia atrakcyjności karier badawczych i usprawnienia drenażu mózgów w Europie oraz wzywają państwa członkowskie i Komisję Europejską do przyjęcia wspólnego podejścia w tym temacie. Będzie ono polegać na ustanowieniu unijnego systemu śledzenia mobilności talentów, oceny warunków pracy oraz promowania równości płci i międzypokoleniowej.

Jednocześnie 41 europejskich sojuszów uniwersytetów, mają służyć jako baza testowa dla nowych programów rekrutacji, szkoleń, rozwoju kariery i systemów nagród.

„Te wnioski stanowią pierwszy krok w kierunku uczynienia karier badawczych w Europie bardziej atrakcyjnymi i zrównoważonymi oraz umożliwienia drenażu mózgów w rzeczywistości” – powiedział Manuel Heitor, portugalski minister nauki, technologii i szkolnictwa wyższego. Wielu naukowców w całej Europie boryka się z niepewnymi umowami o pracę, słabym bezpieczeństwem zatrudnienia i ograniczonymi ścieżkami kariery. Kwestie te zostały dodatkowo zaostrzone przez pandemię COVID-19. Wszystko to utrudnia Europie przyciąganie i zatrzymywanie naukowych talentów, co wpływa na jakość badań w UE. Dyskusja nie jest nowa, ale jest bardzo aktualna. Heitor przewiduje, że kariery naukowe będą miały decydujące znaczenie w nadchodzących latach, gdy Europa zmierza w kierunku bardziej ekologicznej i bardziej cyfrowej przyszłości.

Komisja już pracuje nad spełnieniem żądań ministrów, twierdzi komisarz UE ds. Badań, Mariya Gabriel. Po pierwsze, opracowuje taksonomię karier badawczych, aby zapewnić UE wspólne ramy dla dyskusji i oceny sytuacji w różnych krajach. Po drugie, Komisja przygotowuje nową Europejską Kartę Naukowca oraz nowy kodeks postępowania przy ich rekrutacji, który określi zasady i obowiązki zarówno naukowców, jak i ich pracodawców. Żadne z tych postanowień nie będzie wiążące, ale posłuży jako podstawa wspólnego europejskiego podejścia do poprawy kariery naukowej. „Jeśli chodzi o naukowców, tak, powtarzamy to raz po raz: mamy genialnych badaczy w Europie i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pozwolić im się rozwijać, aby nie wyjeżdżali gdzie indziej”, powiedział Gabriel.

 

Źródło: Science|Business