Program badań i komercjalizacji wiedzy

PPNT łączy świat biznesu i nauki, ułatwiając wzajemną współpracę tych dwóch środowisk. Doskonale rozumiemy potrzeby naukowców i prawa rządzące rynkiem i gospodarką, dlatego przygotowaliśmy program badań i komercjalizacji wiedzy, czyli ofertę specjalistycznych usług doradczych i badawczych dedykowanych przedstawicielom świata nauki i pracownikom działów B&R.

Jesteśmy partnerem w przeprowadzaniu badań naukowych, pomagamy naukowcom w komercjalizacji (wprowadzaniu na rynek) wyników ich badań, doradzamy, jak pozyskać finansowanie oraz wspieramy nauczanie przedsiębiorczości na uczelniach.

Jako jednostka naukowa możemy współpracować z uczelniami i instytutami badawczymi przy realizacji projektów naukowych oraz realizacji bonów na innowacje dofinansowanych ze środków unijnych.

Istnieje szansa na skorzystanie z wybranych usług PPNT w obniżonej cenie w ramach pomocy de minimis. Zobacz zasady jej udzielania

Poznański Park Naukowo-Technologiczny posiada specjalistyczne laboratoria chemiczne i biotechnologiczne, których pracownicy służą wsparciem w przeprowadzeniu badań analitycznych oraz opracowywaniu nowoczesnych technologii.

Dysponujemy także unikatowym na skalę krajową spektometrem AMS badającym wiek szczątków organicznych z użyciem radioaktywnego izotopu węgla 14C.
Oferta dla branży biotechnologicznej:

Usługi i analizy chemiczne:

Usługi z wykorzystaniem nadkrytycznego CO2:

Analizy w zakresie gospodarki odpadami (Waste-Klaster):

Usługi z zakresu fizyki:

Badania archeologiczne:

Consulting technologiczny:

Infrastruktura:

Rozwój nowoczesnej gospodarki zależy w dużej mierze od udanego przenoszenia wynalazków do praktyki biznesowej. Nie jest to jednak łatwy proces, zarówno dla firm, jak i naukowców. Dlatego doradcy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego pomagają naukowcom i zespołom badawczym we wdrażaniu na rynek wyników ich badań.

Opracowujemy ścieżkę komercjalizacji wyników badań wraz z rekomendacją działań chroniących własność intelektualną (patent landscape). Wyceniamy wynalazki i szacujemy ich potencjał gospodarczy.

Jeżeli chcesz z korzyścią skomercjalizować wynalazek i jednocześnie zabezpieczyć swoje interesy – zapraszamy do kontaktu z zespołem doradców Poznańskiego Parku Naukowo-technologicznego.

Zespół doradców z PPNT pomaga pomysłodawcom w pozyskaniu wsparcia finansowego na badania.

Pomagamy w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z programu Ramowego Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Pomagamy również je rozliczać poprzez świadczenie usługi monitoringu projektów unijnych.

Dla naukowców zainteresowanych współpracą z funduszami inwestycyjnymi lub dużymi firmami, gotowymi do inwestowania kapitałowego, przygotowaliśmy usługę wspierającą znalezienie inwestora oraz prowadzenie negocjacji i przygotowanie dokumentów.

Rozwój przedsiębiorczości to jeden z kluczowych elementów rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej. Zwłaszcza w sektorze nauk ścisłych i nauk o życiu, które są jednymi z najważniejszych źródeł innowacji.
Dlatego Poznański Park Naukowo-Technologiczny wspiera uczelnie wyższe w nauczaniu przedsiębiorczości.
Prowadzimy szkolenia dedykowane studentom i doktorantom, zarówno w ramach zajęć na uczelni, jak i w postaci kursów przedsiębiorczego myślenia. Oferujemy także doradztwo w zakładaniu firmy. Organizujemy również wizyty studyjne.

W ramach PPNT działa Biuro Organizacji Konferencji MultiBOK specjalizujące się w kompleksowej oraz częściowej organizacji konferencji i seminariów naukowych, spotkań, zjazdów i innych wydarzeń. Ponadto zapraszamy do skorzystania z możliwości poznania działalności PPNT od wewnątrz.