Program badań i komercjalizacji wiedzy

PPNT łączy świat biznesu i nauki, ułatwiając wzajemną współpracę tych dwóch środowisk. Dlatego przygotowaliśmy ofertę specjalistycznych usług doradczych i badawczych. Działamy w oparciu o najwyższe standardy jakości będąc jednocześnie zorientowanym na potrzeby i wymagania klienta. Posiadamy wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015 a także system ISO wg normy 27001:2017 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji) oraz ISO 20000-1:2011 (system zarządzania usługami informatycznymi).

Jako jednostka naukowa możemy współpracować z uczelniami i instytutami badawczymi przy realizacji projektów naukowych oraz realizacji bonów na innowacje dofinansowanych ze środków unijnych.

Istnieje szansa na skorzystanie z wybranych usług PPNT w obniżonej cenie w ramach pomocy de minimis. Zobacz zasady jej udzielania

Poznański Park Naukowo-Technologiczny wspiera uczelnie wyższe w nauczaniu przedsiębiorczości.

Pomagamy w kompleksowej organizacji konferencji czy seminariów. Ponadto zapraszamy do skorzystania ze zwiedzania laboratoriów PPNT.

Własność intelektualna to ważny zasób w firmie, a dla naukowca – świetny punkt wyjścia na rynek. Jeżeli chcesz skomercjalizować wynalazek, zabezpieczyć swoje interesy lub chronić know-how w firmie – zapraszamy do kontaktu.

Pomagamy w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów z programu Ramowego Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).