Dr hab. Dominika Narożna

Dr hab. Dominika Narożna, Członek Zarządu

Związana z PPNT FAUM od 2017 roku, gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Wcześniej współpracowała z TVP S.A. Była także rzecznikiem prasowym oraz kierownikiem Biura Prasowego UAM. Oprócz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz studia z zakresu Master of Business Administration.

Wielokrotna stypendystka krajowych i międzynarodowych programów. Autorka trzech monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych czy współautorka licznych pozycji wydawniczych. Uczestnik kilkunastu projektów badawczych o zasięgu krajowym czy międzynarodowym. Doradca i trener biznesu.


Zarząd i Dyrekcja