O nas

Kim jesteśmy?

PPNT to doświadczony partner biznesowy, oferujący wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych i rozwoju technologii.

Drugim obszarem naszej działalności jest doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

PPNT oferuje również nowoczesne usługi IT oraz wynajem biur, laboratoriów i sal konferencyjnych.

Jesteśmy jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej


PPNT jest częścią Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Misja i wizja

Misja

Misją PPNT jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, w oparciu o prowadzone badania naukowe oraz unikalne w skali kraju kompetencje i wyspecjalizowaną infrastrukturę.
Świadczymy profesjonalne usługi dla innowacyjnego biznesu oraz nauki, budując przyjazne i kreatywne otoczenie dla młodych talentów. Oferujemy wsparcie w zakresie kompetencji menedżerskich oraz kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego.
Dzięki sprzedaży wysokiej jakości usług, a także finansowaniu zewnętrznemu, stanowimy wartościowe miejsce pracy, zapewniając satysfakcję zawodową i rozwój pracowników.

Wizja rozwoju Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w 2025 roku

PPNT w roku 2025 to kluczowy węzeł wiedzy oraz technologii w regionie, i jeden z liczących się aktorów krajowego systemu innowacji, wyznaczający nowe trendy rozwojowe dla instytucji otoczenia biznesu. Klienci szukający wsparcia, gwarantującego rozwój swoich przedsięwzięć, chętnie korzystają z naszej oferty.
Dzięki atrakcyjnemu portfolio usług oraz wewnętrznej synergii, umożliwiamy ekspansję firm na rynki międzynarodowe i budujemy ich zdolność do stałego generowania innowacji.
Znacząca dominacja przychodów ze sprzedaży usług nad środkami pochodzącymi z finansowania zewnętrznego, generuje dochody pozwalające na rozwój Parku oraz własne inwestycje strukturalne i kapitałowe.
PPNT jest bardzo dobrym pracodawcą dla osób o wysokich kompetencjach.

Strategia Rozwoju Poznańskiego Parku-Naukowo Technologicznego Fundacji UAM, czerwiec 2016r.

Nasza historia

Publikacja 25 lat PPNT

Nasi partnerzy

Parki technologiczne

Dzięki współpracy z ośrodkami krajowymi i międzynarodowymi, naszym klientom oferujemy możliwość rozwoju na rynkach zagranicznych.

Uczelnie i instytuty

Dzięki wieloletnim kontaktom ze środowiskiem akademickim, pośredniczymy w  budowaniu relacji miedzy nauką i biznesem.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

PPNT jest konsorcjantem WCZT, wspierającym transfer i inkubację technologii opracowanych w Centrum.

Jednostki Wspierające Biznes

Wspólnie z innymi instytucjami otoczenia biznesu realizujemy działania, wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Jednostki samorządowe

PPNT chętnie podejmuje wspólne inicjatywy z Urzędem Miasta Poznania oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w celu promocji innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie.

Stowarzyszenia międzynarodowe

Jesteśmy członkiem ważnych branżowych stowarzyszeń (IASP, EBN), aby na bieżąco śledzić światowe trendy i oferować naszym klientom coraz lepsze usługi.

Co oferujemy?

Poznański Park Naukowo-Technologiczny to ośrodek, w którym innowacyjne firmy i naukowcy znajdują zarówno przestrzeń na wynajem, jak i różnorodne usługi wspierające ich rozwój.

Szukasz odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia badań? Wykonujemy szereg analiz, usług badawczych i opracowujemy nowe technologie.

Szukasz nowoczesnej przestrzeni dla swojej firmy? PPNT to nie tylko laboratoria, biura, DataCenter czy sale szkoleniowe na wynajem, ale także przedszkole, bufet, biblioteka, Laboratorium Wyobraźni, tereny zielone. Doradztwo, spotkania networkingowe, partnerstwo krajowe i zagraniczne – to kolejne elementy, tworzące szczególny ekosystem, sprzyjający rozwojowi firm wspieranemu przez ekspertów PPNT.

Szukasz wsparcia w procesie opracowania i wdrażania innowacji? Poszukujesz dostawców technologii lub finansowania zewnętrznego? Nasi eksperci oferują wsparcie na poszczególnych etapach procesu wdrażania innowacji, od analizy pozycji konkurencyjnej poprzez określenie źródeł innowacji, poszukiwanie funduszy na projekty innowacyjne, aż do ochrony prawnej. Dowiedz się więcej

Chcesz sprawić, aby Twoja firma była cyfrowa i nowoczesna? Jesteśmy również jednym z pięciu krajowych DIHów, czyli hubów innowacji cyfrowych, w ramach którego pomagamy firmom w sprawnym przejściu transformacji cyfrowej. Dowiedz się więcej

Nasze inwestycje w spółki

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu, od lat wspierającą rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.  W portfelu PPNT znajduje się kilkanaście spółek technologicznych, w które zainwestowaliśmy blisko 8 mln zł. Obecnie przygotowujemy się do uruchomienia kolejnej edycji funduszu zalążkowego, w której poszukiwać będziemy pomysłodawców, planujących opracowanie i rozwój nowoczesnych produktów lub usług.

Opis naszych spółek znajdziesz tutaj

 

Nasze projekty

Poznański Park Naukowo-Technologiczny realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Kwota dofinansowania wynosi już ponad 100 mln zł. Środki z Unii Europejskiej umożliwiły rozbudowę infrastruktury Parku i uruchomienie w 2006 roku inkubatora technologicznego, a w ostatnich latach Zespołu Inkubatorów Wysokich Technologii. PPNT stał się tym samym jednym z krajowych liderów inkubacji i wpierania rozwoju firm. Przyczynił się do tego własny fundusz kapitałowy (założony również dzięki unijnemu dofinansowaniu), dzięki któremu zainwestowaliśmy w trzynaście nowo powstałych przedsiębiorstw z branży chemicznej, biotechnologicznej i informatycznej.

Obecnie realizowane projekty:

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców Global

Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców Global

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Regionalny Punkt Kontaktowy

Regionalny Punkt Kontaktowy

Scale-up Champions

Scale-up Champions

ESSPO - Efficient Support Services Portfolio for SME’s

ESSPO – Efficient Support Services Portfolio for SME’s

PE4Trans

PE4Trans

Projekt NAUKOWIEC

Projekt NAUKOWIEC

Projekty badawcze

Projekty badawcze

Create4value

Create4value

Projekty zrealizowane

Projekty zrealizowane

Nasz dorobek naukowy

Poznański Park Naukowo-Technologiczny posiada status jednostki naukowej kategorii A, nadany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na jego przyznanie złożyły się liczne prace badawcze oraz opracowania naukowe, które prowadzą i przygotowują pracownicy PPNT. Posiadanie takiego statusu pozwala na realizację projektów z przedsiębiorstwami technologicznymi, a także ciągły rozwój działalności badawczej.

Nasz dorobek naukowy w latach 1998-2021

  • publikacje naukowe: 257
  • patenty: 57
  • zgłoszenia patentowe: 116
  • publikacje n/t innowacji, transferu technologii, komercjalizacji wyników prac badawczych i projektów europejskich: 83
  • redakcja książek, monografii, periodyków: 23
  • sprzedaż technologii i patentu: 1
  • podpisane umowy licencyjne: 11

Nagrody i wyróżnienia

Nic nie cieszy bardziej, niż docenienie zaangażowania w codziennej pracy oraz w realizacji poszczególnych projektów czy usług. PPNT od ponad 20 lat konsekwentnie łączy naukę z gospodarką, a o tym, że obrany kierunek jest właściwy, przekonują nas otrzymywane tytuły, nagrody i wyróżnienia, które z radością przedstawiamy.

Nagrody PPNT

Nagrody lokatorów