Dr hab. inż. Marcin Śmiglak

Dr hab. inż. Marcin Śmiglak, Wiceprezes Zarządu

Z PPNT związany od 2012 roku, będąc kierownikiem Zespołu Syntez Materiałowych. Tytuł doktora nauk chemicznych uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Alabama w USA. Od ponad 15 lat specjalizuje się w tematyce cieczy jonowych i ich aplikacji. Jest autorem ponad 70 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jak i również 8 patentów.

Otrzymał  wiele nagród z dziedziny chemii i przemysłu, w tym między innymi został Laureatem Polskiego Produktu Przyszłości w 2019 roku za autorski pomysł induktora odporności roślin Ilagro. Kierownik 20 projektów badawczych, o łącznej kwocie dofinansowania 19 milionów. Od 2018 roku Prezes spółki spin-off PPNT, Innosil.


Zarząd i Dyrekcja