Dr Justyna Adamska

Dr Justyna Adamska, Z-ca Dyrektora PPNT

Zawodowo związana z PPNT od 2004 roku. Posiada 18-letnie doświadczenie we wspieraniu współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim w zakresie wdrażania innowacji. Specjalistka w dziedzinie marketingu, nowoczesnej komunikacji, zarządzania oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz liczne kontakty w sieciach ośrodków innowacji. Certyfikowany Innovation Coach oraz trener w obszarze nowoczesnych narzędzi marketingowych, biznesu oraz innowacyjności.

Koordynatorka i współrealizatorka wielu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz ośrodków innowacji. Uzyskała stopień doktora  nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Na co dzień praktyk z zakresu komunikacji i projektów. Autorka i współautorka licznych publikacji dotyczących innowacji i instytucji otoczenia biznesu.


Zarząd i Dyrekcja