Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski, Prezes Zarządu, Dyrektor PPNT

prof. Hieronim Maciejewski
prof. Hieronim Maciejewski

W PPNT aktywnie działa od początku istnienia parku, rozwijając jego strategiczne, w tym przede wszystkim naukowe obszary działalności oraz pełniąc przez wiele lat funkcje Członka Zarządu oraz Zastępcy Dyrektora Parku.

Prof. Maciejewski to wybitny chemik oraz wykładowca, twórca nowych technologii, uhonorowany  za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce.

Jest autorem lub współautorem 195 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, jednej książki oraz 12 rozdziałów w książkach. Był lub jest kierownikiem lub główny wykonawcą 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – jest autorem 98 patentów i zgłoszeń patentowych.


Zarząd i Dyrekcja