Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski

Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski, Prezes Zarządu, Dyrektor PPNT

prof. Hieronim Maciejewski
prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski

 

Prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. W PPNT działa od początku istnienia Parku, rozwijając jego strategiczne i naukowe obszary działalności.

Prof. Hieronim Maciejewski jest wybitnym chemikiem, wykładowcą oraz twórcą nowych technologii; uhonorowany za zasługi dla wynalazczości w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności w Polsce.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, trzech książek oraz 12 rozdziałów w książkach. W swojej karierze zawodowej kierował lub pełni funkcję głównego wykonawcy 29 projektów badawczych.

Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – autor 102 patentów i zgłoszeń patentowych.


Zarząd i Dyrekcja