Aktualności

ESSPO- Konferencja ONLINE

2020-06-19

Zapraszamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji na temat funkcjonowania sektora MŚP w nowej rzeczywistości COVID-19. Konferencja kończąca projekt ESSPO odbędzie się w formie spotkania online 29 czerwca w godz. 13.00-15.00.

Konferencja będzie świetną okazją do zapoznania się z innowacyjnymi i skutecznymi strategiami wspierania sektora MŚP. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób projekt wpłynął na regiony partnerstwa oraz jakie dobre praktyki wymienili partnerzy w zakresie identyfikacji problemów napotykanych przez MŚP w ich funkcjonowaniu. Omówimy wdrożone praktyki takie jak:  Bind 4.0., publiczno-prywatny program akceleracyjny, Uniwersytet Developerów Ekonomicznych, Vouchery na innowacje ICT, grant przyznany na wsparcie upowszechnienia usług ICT w sektorze MŚP, oraz SPARK Demo, platforma spotkań podmiotów B2B, B2G i B2C.

Podczas konferencji członkowie ESSPO podzielą się doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu:
  • W Wielkopolsce ESSPO dał możliwość zrównoważonego rozwoju opartego na zaufanej relacji między społeczeństwem a władzami regionalnymi.
  • W Gabrowie (Bułgaria) podjęto współpracę na rzecz wspierania lokalnego rozwoju gospodarczego i innowacji z udziałem lokalnego biznesu. Ponadto publiczno-prywatne partnerstwa wykorzystywane są jako narzędzia wspierania innowacji.
  • Według bułgarskiego funduszu ARC, program ESSPO udowadnia, że innowacje muszą stanowić priorytet dla rządu, szczególnie w czasach kryzysu. Współpraca nauki z biznesem jest kluczowym czynnikiem konkurencyjności i podnoszenia jakości życia, a zatem wymaga szczególnych środków wsparcia.
Biznesowe podejście

ESSPO stosuje szerokie i spójne podejście do wspierania regionalnych MŚP. Jako regionalni agenci rozwoju, partnerzy koordynują programy i projekty, aby umożliwić firmom, instytucjom badawczym, edukacyjnym oraz rządowym lepszą współpracę. Celem ESSPO jest zajęcie się kwestią skuteczności polityki wspierającej sektor MŚP. Planowane jest również opracowanie kompleksowych portfeli wsparcia, które pozwoliłyby zidentyfikować i ustanowić synergię między różnymi usługami. ESSPO koncentruje się na umożliwieniu regionalnym MŚP ekspansji na nowe rynki oraz budowaniu innowacyjnego podejścia do rynków krajowych lub europejskich.

Międzynarodowy sukces

Określone jako „kręgosłup gospodarki”, MŚP w UE stanowią 99% wszystkich firm. Stworzyły około 85% nowych miejsc pracy oraz zapewniły dwie trzecie całkowitego zatrudnienia w sektorze prywatnym w ciągu ostatnich pięciu lat. Sukces MŚP zależy od internacjonalizacji, badań i rozwoju oraz ogólnych wyników firmy. Na wynik przedsiębiorstwa wpływ ma wsparcie polityczne udzielane na szczeblu zarządzania w UE,  państwach członkowskich jak i na szczeblu regionalnym. Oznacza to, że praktycy i podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym muszą zawsze zastanowić się, w jaki sposób wsparcie polityczne dla MŚP może być bardziej dynamiczne i aktualne, tak aby sprostać rosnącym wyzwaniom środowisk biznesowych dzisiaj i jutro.

Agenda i rejestracja na wydarzenie

Więcej informacji o programie >>>