EEN

Informacja dot. pomocy dla MŚP w czasach epidemii COVID-19

2020-04-29

Przedstawiamy Poznański pakiet antykryzysowy, ofertę sieci EEN oraz narzędzia wsparcia oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju dla przedsiębiorców walczących z kryzysem Covid-19.

Dla przedsiębiorców jak i organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Poznania, Urząd Miasta przygotował pakiet rozwiązań, których celem jest złagodzenie skutków ograniczonej aktywności wynikającej z pandemii C-19. Najnowsze informacje o działaniach miasta na rzecz przedsiębiorców, bezpłatnych webinariach i doradztwie dla przedsiębiorców dostępne są na stronach Ośrodka Poznań Biznes Partner.

Oto dostępne ułatwienia:

 • Obniżenie czynszu

Obniżenie o 50 proc. dotychczasowego czynszu na okres 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.); oraz możliwość potrącenia obniżonego czynszu oraz 50 proc. opłat za media w okresie 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec 2020 r.) z wpłaconej kaucji. Kaucja będzie musiała zostać uzupełniona do 30 kwietnia 2021 roku. W konsekwencji najemca będzie zobowiązany do zapłaty jedynie 50 proc. opłat z tytułu mediów za kwiecień, maj, czerwiec tego roku.

 • Ulgi na miejskich nieruchomościach

Ważna część pakietu stworzona została z myślą o dzierżawcach gruntów miejskich.

Jeżeli termin zapłaty jeszcze nie minął, dzierżawcy mogą składać wnioski o zmianę terminu zapłaty czynszu. Płatność czynszu za kwiecień, maj, czerwiec 2020 r. odroczona zostanie o 3 miesiące lub pobrana z kaucji. Kaucja powinna zostać uzupełniona do 30 kwietnia 2021 r.

Dokument należy przesłać przed upływem terminu płatności na adres mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP gn@um.poznan.pl lub tradycyjną pocztą.

Jeżeli termin płatności czynszu za dzierżawę  już minął, nadal jest możliwość: rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części. Udzielona przedsiębiorcy ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Użytkownikom wieczystym i właścicielom nieruchomości, którzy zobowiązani są do wnoszenia rocznych opłat przekształceniowych termin płatności opłat rocznych należnych za 2020 r. za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. wydłużony został do 30 czerwca 2020 r.

Jeśli niemożliwa będzie zapłata opłaty rocznej do 30 czerwca 2020 r., to po upływie terminu płatności będzie można złożyć wniosek o rozłożenie jej na raty, odroczenie terminu płatności, a nawet umorzenie w całości lub w części.

Dokumenty można wysyłać na adres mailowy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP: gn@um.poznan.pl, adres mailowy właściwej jednostki lub pocztą tradycyjną (wnioski dotyczące opłaty przekształceniowej można składać po 30 czerwca).

 • Ulgi w czynszu – lokale użytkowe najmowane od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach użytkowych wynajmowanych od ZKZL, mogą zmienić termin płatności czynszu za kwiecień na 20 sierpnia 2020 r. oraz za maj na 20 listopada 2020 r. Przedsiębiorcy mogą też skorzystać z możliwości zapłaty czynszu za jeden miesiąc (kwiecień lub maj 2020 r.) z wpłaconej wcześniej kaucji. W takiej sytuacji kaucja będzie musiała być uzupełniona do 31 marca 2021 r.  Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy. Można go składać mailem, na adres: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.

 • Ulgi w podatkach

Odroczenia terminów lub rozłożenie na raty płatności podatków, np. od nieruchomości czy od środków transportowych. Należy złożyć wniosek z odpowiednim uzasadnieniem oraz załącznikami (listę dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-finansowy,16/ulgi-w-splacie-podatkow-i-oplat-lokalnych,8937/. Można to zrobić przez skrzynkę e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny) lub umieścić korespondencję w pojemniku, który specjalnie w tym celu stoi w urzędzie (należy zachować kopię składanych dokumentów), ewentualnie wysłać pocztą tradycyjną.

 • Ulgi przy odbiorze odpadów

Propozycję dla przedsiębiorców przygotował też Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają – wystarczy złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie. Deklarację taką należy złożyć najpóźniej do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Dokumenty można przesyłać pocztą, a niezbędne informacje uzyskać można w biurze związku telefonicznie (tel. 61 624 22 22) lub mailowo (bok@goap.org.pl).

 • Pomoc dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna tworzy listę poznańskich restauracji i barów, które oferują dania z dowozem lub na wynos. Można ją znaleźć na stronie: www.poznan.travel

Restauracje, które chcą dołączyć, mogą się zgłosić bezpłatnie za pomocą prostego formularza: http://bit.ly/na_wynos

 • Pomoc prawna i poradnik dla przedsiębiorców. 

Aktualne informacje dotyczące obowiązujących i planowanych rozwiązań prawnych na szczeblu krajowym, specjalnych zaleceń dla poszczególnych branż publikowane są na rządowej stronie biznes.gov.pl

Poniżej prezentujemy zestawienie informacji o instrumentach tarczy antykryzysowej realizowanych przez ZUS, PUP oraz WUP.

Instytucje wsparcia ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOLECZNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Formy działalności gospodarczej /liczba zatrudnionych Składki ZUS
umorzenie
3 miesiące
Świadczenia postojowe
3 miesiące
Mikro-pożyczka
5 tys. zł
Dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
3 miesiące
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników
3 miesiące
Dofinansowanie do wynagrodzenia  pracowników z FGŚP
Jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników TAK TAK TAK TAK NIE NIE
Mikrofirma 1-9 TAK TAK TAK NIE TAK TAK
Mała firm 10-49 TAK TAK NIE NIE TAK TAK
Średnia firma 50-249 NIE TAK NIE NIE TAK TAK
Źródło szczegółowych informacji https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468 https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

 

Oferta sieci EEN

Ponadto, jako ośrodek EEN, oferujemy szeroki wachlarz nieodpłatnych usług dla przedsiębiorców, które przedstawiamy poniżej:

Pomoc w znalezieniu międzynarodowych parterów biznesowych poprzez bazę Partnering Opportunities Database – w bazie tej znajdują się następujące profile: Oferta technologiczna, Potrzeba technologiczna, Oferta biznesowa, Potrzeba biznesowa, Potrzeba B&R. W bazie tej możemy umieścić Państwa profil lub przeszukać ją pod kątem Państwa potrzeb. W przypadku pojawienia się zainteresowania danym profilem pomagamy nawiązać współpracę między zainteresowanymi stronami.

Oprócz tego organizujemy (lub asystujemy) misje gospodarcze i wydarzenia brokerskie; oferujemy asystę w negocjacjach oraz doradztwo w zakresie m.in.:

 • informacyjne z zakresu prawa i polityk UE (m.in. interpretacja dyrektyw, oznaczenie CE),
 • informacyjne z zakresu możliwości pozyskania funduszy UE (m.in. z zakresu programów HORYZONT 2020 i COSME),
 • transferu technologii,
 • zarządzania firmą i usprawniania procesów,
 • zarządzania własnością intelektualną.

Nasze usługi skierowane są do firm z sektora MŚP, które znajdują się na terenie Wielkopolski.

Z oferty EEN można skorzystać, zgłaszając się do nas – kontaktując się mailowo lub telefonicznie.

Narzędzia oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. również podjął szereg działań, które mają na celu łagodzenie spodziewanego kryzysu ekonomicznego. W pakiecie znajdują się głównie pożyczki i poręczenia. O szczegółach każdej z inicjatyw przeczytać można w >>> Wsparcie dla firm_WFR