Aktualności

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA W OBRZYCKU – 25-LECIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRAWNIKÓW AGRARYSTÓW

2022-06-30
W Obrzycku koło Poznania, w dniach 28 czerwca – 1 lipca br., odbywa się międzynarodowa konferencja – Convegno internazionale – Congresso internacional pod patronatem Unione Mondiale degli Agraristi Universitari, związana  z Jubileuszem 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.

 

 

Wydarzenie pt. „Rolnictwo, wyżywienie, środowisko” organizowane jest przez Katedrę Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest partnerem konferencji a działające w strukturach PPNT, Biuro Organizacji Konferencji odpowiadało za logistyczne przygotowanie konferencji. 

 

Wydarzenie pt. „Rolnictwo, wyżywienie, środowisko” ma charakter naukowy. Konferencja dotyczy najbardziej aktualnych problemów prawa rolnego w obszarach:

  • rolnictwo,
  • wyżywienie, 
  • środowisko.

Tematyka spotkania nawiązuje wprost do Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030, która dotyczy m. in. „zero głodu”, działania na rzecz klimatu oraz odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji. Realizacja tych celów jest dużym wyzwaniem dla pracodawcy zarówno na poziomie lokalnym i globalnym a stanowi to obiekt zainteresowania między innymi – nauki prawa rolnego.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności oraz jej odpowiedniej jakości wymaga uwzględnienia wymogów zrównoważonego rozwoju, w jego różnych obszarach. Mając to na uwadze, wśród zagadnień poruszanych na konferencji należy wskazać rozwój obszarów wiejskich, wsparcie finansowe rolnictwa, jakość i bezpieczeństwo żywności, ochronę zasobów środowiska, gospodarkę nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa a także kształtowanie ustroju rolnego i ochronę przyrody.

Zorganizowana w Obrzycku konferencja stanowi okazję do integracji środowiska naukowego, utrwalenia i nawiązania kontaktów oraz współpracy ośrodków naukowych, krajowych i zagranicznych. W wydarzeniu udział biorą ośrodki nauki prawa rolnego, z Poznania, Warszawy, Krakowa, Białegostoku i Lublina, Radomia a także zagranicznych – zwłaszcza z Włoch, z Hiszpanii, czy Francji, a nawet z Argentyny. Na konferencję zaproszony został Prezydent Światowej Organizacji Agrarystów Uniwersyteckich – prof. Leonardo Pastorino (z Uniwersytetu w Weronie). Konferencja odbędzie się pod patronatem tej organizacji.