Aktualności

Kreujemy innowacje, doradzamy, rozwijamy przedsiębiorczość

2021-02-12
kreujemy innowacjePomimo panującej pandemii, nie zwalniamy tempa! Nieustannie wspieramy prace nad innowacyjnymi pomysłami, wzmacniając przedsiębiorcze postawy oraz doradzając w zakresie rozwoju biznesu. Działamy zdalnie, jednocześnie nadal zachowując najwyższy poziom oferowanych usług. Nasz Zespół Kreowania Innowacji wraz ekspertami z różnych zespołów PPNT udowadniają, że kreatywne rozwiązania mogą powstawać niezależnie od okoliczności.

 

Innowacje

Zespół ekspertów PPNT ocenia Koncepcje Innowacji Społecznych w ramach ogólnopolskiego projektu PoPojutrze 2.0. Celem programu jest zaprojektowanie nowatorskich rozwiązań dla szeroko rozumianej edukacji, rozwoju zawodowego oraz osobistego. Pomysłodawcy biorący udział w konkursie walczą o granty na innowacje oraz wsparcie w postaci fachowego doradztwa, dzięki którym będą mogli dopracować i przetestować swoje rozwiązania, a następnie je upowszechnić. W Komisji Oceny Wniosków zasiadają eksperci o trzech profilach: metodyk i/lub dydaktyk, specjalista w zakresie testów konceptów czy badań, a także przedstawiciel podmiotu oferującego innowacyjne rozwiązania z zakresu kształcenia czy też sieci wspierającej wdrażanie innowacyjnych projektów. Cieszymy się, że doświadczenie i wiedza naszych ekspertów mogą znaleźć swoje zastosowanie w projekcie mającym na celu wspieranie innowacji zmieniających polską edukację formalną i nieformalną.

Doradztwo

Obecnie współpracujemy także z Leszczyńskim Centrum Biznesu, które korzysta z naszych usług doradczych w obszarze „Akceleracja startupów – pozyskiwanie kapitału i inwestorów”. W ramach tej kilkumiesięcznej współpracy nasi eksperci prowadzą konsultacje i szkolenia, a także koordynują proces wdrożenia. Pracownicy Leszczyńskiego Centrum Biznesu dzięki PPNT poszerzają swoją wiedzę dotyczącą modeli biznesowych, analizy finansowej czy dokumentacji inwestycyjnej. Ponadto wśród tematów szkoleń znalazły się także obszary związane z analizami cyfrowymi, negocjacjami z inwestorem czy customer development. Usługi doradcze w ramach bloku „Akceleracja startupów – pozyskiwanie kapitału i inwestorów” obejmują działania mające na celu dalszy rozwój kompetencji pracowników Leszczyńskiego Centrum Biznesu umożliwiający wsparcie MŚP, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw inkubowanych w zakresie sposobu i metod pozyskiwania kapitału oraz inwestorów.

Więcej o naszych usługach doradczych

Przedsiębiorczość

Zakończyliśmy właśnie kolejny semestr zajęć ze studentami. W ramach przedmiotu Kreowanie Innowacji i Przedsiębiorczości przeprowadziliśmy 225 godzin zajęć w języku polskim i angielskim. Ze względu na obecną sytuację, wszystkie zajęcia przeprowadziliśmy zdalnie, zachowując wysoki poziom rozwiązań zaprojektowanych przez uczestników. W trakcie ćwiczeń z Kreowania Innowacji i Przedsiębiorczości studenci pracują w zespołach, doskonaląc swoje umiejętności pracy zespołowej, a także poznając teorię ról zespołowych. Zajęcia bazują na metodzie Design Thinking, dzięki czemu uczestnicy aktywnie szukają rozwiązań różnych problemów, nie zawsze związanych z ich branżą, tworzą modele biznesowe (Business Model Canvas) i na samym końcu prezentują te rozwiązania. Co ważne, przedmiot ten dedykowany jest studentom różnych kierunków, w tym kierunków ścisłych i przyrodniczych.

O metodach pracy ekspertów PPNT możesz poczytać na naszym blogu