Usługi

Analiza ilościowa i jakościowa w nadkrytycznym dwutlenku węgla

Dla wielu firm wykorzystujących produkty pochodzenia naturalnego, a zwłaszcza firm prowadzących działalność w sektorze „eco” ważna jest jakość. Jeżeli więc standardowe techniki stosowane w laboratorium (GC, HPLC) nie dają rezultatów wystarczająco dobrych dla Twojej firmy, warto skorzystać z usług analitycznych Laboratorium Nadkrytycznego CO2. Analizy jakościowe z wykorzystaniem nadkrytycznego CO2 pozwalają na lepszą separację produktów, które finalnie charakteryzują się wysoką czystością, a sama analiza jest też często zdecydowanie mniej problematyczna, krótsza, a rozdział produktów bardziej efektywny.

Na czym polega usługa?

Wykonujemy analizy ilościowe i jakościowe z wykorzystaniem  chromatografii SFC (Supercritical Fluid Chromatography) posiadającej dwa chromatografy:  analityczny UPC2 firmy Waters z detektorem PDA (UV-Vis)  oraz semi-preparatywno analityczny chromatograf Investigator (Waters), dodatkowo sprzężony ze spektrometrem masowym z pojedynczym kwadrupolem.  Urządzenia te umożliwiają identyfikację i oznaczanie ilościowe wielu typów związków (m.in.  agrochemikaliów/pestycydów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, kompleksów metali przejściowych, związków pochodzenia naturalnego, polepszaczy smaku, tłuszczów, barwników, peptydów, steroidów, karotenoidów, ketonów, aldehydów, antyoksydantów, fosfolipidów, olejków eterycznych, związków perfluorowanych, krzemoorganicznych i wielu innych). Dzięki możliwości stosowania różnego typu detektorów, mamy możliwość oznaczania związków o różnej budowie strukturalnej. Możemy oznaczać jakościowo i ilościowo skład mieszanin związków chemicznych, zarówno zsyntezowanych, jak i pochodzenia naturalnego.

Detektor masowy umożliwia oznaczenie jakościowe związku, a także wykonanie pełnego skanowania (Full Scan Mass) i szukanie wybranej masy (Selected Ion Recording – SIR).

Oferta analityczna obejmuje między innymi:

  • oznaczenie ilościowe i jakościowe związków chemicznych oraz substancji pochodzenia naturalnego
  • izolację i oznaczanie naturoceutyków, substancji czynnych z ziół
  • analizę jakościowa i ilościowa tłuszczów, fosfolipidów, witamin, antyoksydantów,
  • bioanalizę
  • analizę składu olejków eterycznych, kompozycji zapachowych, surfaktantów i barwników
  • oznaczanie mas cząsteczkowych oligomerów

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Chromatografia SFC, dzięki dobrej rozdzielczości i separacji sygnałów, krótkiemu czasowi analizy, wysokiej powtarzalności, a także braku konieczności derywatyzacji próbek, stanowi alternatywę dla typowej chromatografii cieczowej lub gazowej i stwarza możliwość analizy związków, które są trudne do oznaczenia tradycyjnymi metodami.
  • Technika umożliwia oznaczanie szerokiej gamy związków o różnej lotności, co pozwala skrócić liczbę wykonywanych analiz oraz uzyskać informacje o pełnym składzie mieszaniny reakcyjnej. Jest to szczególnie istotne dla firm, które dbają o ciągłość produkcji i chcą szybko reagować na pojawiające się w procesie produkcyjnym problemy.
  • Niższa cena analizy, mniejsze zużycie odczynników oraz możliwość płynnego doboru warunków analizy poprzez sterowanie temperaturą i ciśnieniem, stanowią również ważne zalety tej techniki, nieporównywalne z innymi metodami.
  • Chromatografia z nadkrytycznym CO2 (SFC) stanowi swoistego rodzaju hybrydę chromatografii cieczowej i gazowej, dzięki czemu z jednej strony pozwala oznaczać związki zarówno o niskiej, jak i wysokiej lotności, a z drugiej: czas na jej wykonanie jest zdecydowanie krótszy niż dla HPLC, a zużycie rozpuszczalników wielokrotnie niższe.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych