Usługi

Badanie włókien azbestu w wodzie, ściekach i glebie

Klientom poszukującym szybkiego sposobu na zbadanie stężenia azbestu w różnych próbkach, w tym w wodzie i glebie, polecamy usługi doświadczonego zespołu analityków Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Oferujemy zarówno analizę jakościową, jak i ilościową azbestu.

Na czym polega usługa?

Usługi w zakresie ilościowej analizy azbestu i włókien respirabilnych w próbkach wodnych i gleby bazują na własnej metodzie pt. „Sposób oznaczania azbestu”.

Jednocześnie jesteśmy jednym z nielicznych ośrodków badawczych w kraju, który jest w stanie sprawnie przeprowadzić badanie jakościowe pod kątem występowania azbestu (sprawdzamy, czy azbest występuje w próbkach dostarczonych przez Klienta). Badania jakościowe dotyczą w głównej mierze materiałów budowlanych, rzadziej – gleby.

Próbki do badań przyjmujemy bez konieczności wcześniejszego przygotowania ich przez klienta. Przygotowaniem próbek zajmują się pracownicy laboratorium PPNT.

Do współpracy zapraszamy przede wszystkim firmy zajmujące się usuwaniem azbestu, ale też samorządy, laboratoria analityczne oraz jednostki naukowe.

W naszej ofercie znajduje się również usługa wykrywania włókien azbestu (analizy jakościowe).

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest jedyną jednostką naukową w kraju, która wykonuje badania ilościowe azbestu w próbkach cieczy i gleby dla firm
  • Oferujemy konkurencyjne ceny oraz profesjonalną obsługę doświadczonych analityków

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych