Usługi

Analiza pierwiastkowa próbek stałych i ciekłych

Wysoka świadomość konsumentów, a także przepisy prawa, nakładają na firmy produkcyjne z branży chemicznej obowiązek dokładnego informowania o składzie pierwiastkowym oferowanych produktów. Z kolei dla firm wydobywczych czy zakładów zagospodarowania odpadów, dokładne analizy pierwiastkowe pozyskanych materiałów są kluczowe dla dalszego wydobycia, przerobu czy sprzedaży.

Laboratorium Waste-Klastra PPNT oferuje szeroki zakres analizy pierwiastkowej próbek stałych i ciekłych dla firm, instytutów badawczych i jednostek B+R.

Na czym polega usługa?

Oferujemy identyfikację składu pierwiastkowego substancji pochodzenia zarówno naturalnego, jak i przemysłowego.

Badanie polega na naniesieniu kropli analizowanego roztworu wodnego (lub zawiesiny zmielonej substancji stałej) na kwarcowy lub szafirowy dysk pomiarowy, odparowaniu wody i analizie metodą fluorescencji rentgenowskiej całkowitego odbicia (TXRF). Dzięki zastosowaniu pojedynczego wzorca wewnętrznego możliwe jest wyznaczanie stężeń wszystkich pierwiastków wykrytych w próbce, m.in.: chloru, siarki, fosforu, potasu, wapnia, rtęci, ołowiu, arsenu oraz innych pierwiastków i metali ciężkich.

Wynik wyrażany jest w zależności od zapotrzebowania oraz rodzaju próbki w mg/kg lub mg/l.

Metoda nadaje się doskonale do oceny składu wszelkich roztworów wodnych substancji nieorganicznych oraz analizy drobnoziarnistych proszków i zawiesin, np. Osadów, odpadów z przemysłu chemicznego, substancji mineralnych, napełniaczy do farb i lakierów, pigmentów.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Efektem analizy jest uzyskanie kompletnego składu pierwiastkowego badanej próbki (z wykluczeniem molibdenu oraz pierwiastków o masach atomowych niższych od magnezu oraz wyższych od uranu).
  • W większości przypadków próbka nie wymaga mineralizacji w roztworach kwasów, co ma wpływ na obniżenie kosztów badania.
  • Nowatorska metoda TXRF pozwala analizować metale ciężkie już na poziomie ppb, przy objętości próbki potrzebnej do wykonania badania rzędu kilku mililitrów.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych