Usługi

Analiza powierzchni skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM)

Wszędzie tam, gdzie jakość bada się w mikro- (lub nano-) skali, kluczowe są precyzyjne pomiary i dokładne zdjęcia, np. wykonywane przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego. W PPNT można zlecić przeprowadzenie analiz SEM.

Badania morfologii powierzchni różnorodnych próbek są często istotną informacją dla firm i jednostek badawczych, działających w takich branżach jak kosmetyczna, metalurgiczna, elektroniczna, chemiczna, spożywcza, tekstylna czy ceramiczna, i wiele innych.

Na czym polega usługa?

Wykonujemy zdjęcia mikroskopowe w dużej rozdzielczości i w dużym powiększeniu wraz z określeniem struktury, topografii powierzchni oraz rozmiaru i składu pierwiastkowego badanych obiektów w mikroobszarach (składu w punktach, wzdłuż linii lub map rozkładu pierwiastków na powierzchni).

Ogromną zaletą skaningowego mikroskopu elektronowego jest prosty i szybki sposób przygotowania próbki do analizy. Dzięki możliwości pracy w zmiennej próżni, poddajemy analizie praktycznie każde ciało stałe, a poprzez wykorzystanie stolika mrożącego, także roztwory wodne. Dla uzyskania lepszej jakości obrazu, napylamy próbki warstwą złota lub węgla.

Określamy topografię powierzchni różnorodnych próbek (np. surowców i produktów przemysłowych, pigmentów, kompozytów, nanomateriałów, metalowych detali, minerałów, drewna, próbek biologicznych i innych) wraz z podaniem rozmiarów ziaren lub pozostałych wskazanych detali na powierzchni badanego przedmiotu.

Ponadto oferujemy wykonywanie badań wytrzymałości na zrywanie przesłanych próbek.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Wyniki z analizy SEM służą do identyfikacji przyczyn powstawania wad (zanieczyszczeń, pęknięć, rys, porów, produktów korozji) na powierzchni badanych detali
  • Analiza SEM pozwala również na błyskawiczne określenie pierwiastków (ilość i jakość) wybranych mikroobszarów na powierzchni próbki, również tych zbyt małych do badania innymi metodami w pełnym zakresie oznaczeń (od boru do uranu)
  • Usługa pozwala na analizę niewielkiej ilości próbki, a także daje możliwość badania próbek różnej wielkości

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych