Usługi

Analizy chromatograficzne


W czasie pandemii COVID-19 działamy bezpiecznie i realizujemy zlecenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Analizy chromatograficzne są szeroko rozpowszechnioną metodą badawczą wykorzystywaną praktycznie we wszystkich branżach przemysłu. Pozwalają na wykrycie nawet śladowych ilości substancji w gotowym produkcie, co z kolei daje możliwość drobiazgowej kontroli jakości.

Jeśli więc dla Twojej firmy ważna jest jakość produkcji oraz świadomość pełnego składu wyrobów (np. po zmianie dostawcy bądź surowca lub w przypadku wystąpienia wad produkcyjnych), zapraszamy do skorzystania z analiz chromatograficznych, prowadzonych w laboratorium chemicznym Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Na czym polega usługa?

Laboratorium Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego świadczy usługi analityczne oraz doradcze w zakresie analizy jakościowej i ilościowej związków metodą chromatografii gazowej (GC i GC-MS) i cieczowej (HPLC, UPLC i GPC).

Posiadane chromatografy gazowe, wyposażone w uniwersalne detektory konduktometryczne (TCD), czułe detektory płomieniowo-jonizacyjne (FID) oraz detektory masowe (MS), pozwalają na wykonywanie szerokiego spektrum analiz składu ilościowego i jakościowego mieszanin substancji chemicznych lub analizę czystości, i w przypadku zastosowania techniki GC-MS, weryfikację tożsamości pojedynczych substancji.

Chromatografia cieczowa stanowi alternatywę dla chromatografii gazowej (obejmuje próbki mieszanin cieczy o zbyt wysokich dla chromatografii gazowej temperaturach wrzenia lub próbki substancji stałych, rozpuszczalnych w stosowanych eluentach). Analizowana próbka jest w tym przypadku rozpuszczana w odpowiednio dobranym rozpuszczalniku i w formie roztworu kierowana na kolumnę chromatografu, w celu dokonania rozdziału na poszczególne jej składniki. Technika ta znajduje zastosowanie w analizie ilościowej i jakościowej mieszanin związków chemicznych, bez ograniczeń związanych z ich prężnością par, temperaturą wrzenia czy stanem skupienia.

W zależności od stosowanych warunków rozdziału chromatograficznego, takich jak ciśnienie, rodzaj eluenta i kolumny chromatograficznej, laboratorium oferuje usługi z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz jej wysokociśnieniowej odmiany (UPLC), pozwalającej na uzyskanie znacznie lepszych i szybszych rozdziałów chromatograficznych.

Laboratorium oferuje także usługi w zakresie analizy polimerów organicznych z wykorzystaniem chromatografii żelowej (GPC), będącej odmianą chromatografii cieczowej.

Zakres analiz:

  • Analiza ilościowa mieszanin ciekłych związków organicznych (GC, UPLC)
  • Analiza czystości związków organicznych (GC, GC-MS, UPLC)
  • Analiza jakościowa związków organicznych (GC, GC-MS)
  • Analiza wielkości i rozrzutu mas cząsteczkowych polimerów (GPC)

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Za pomocą analiz chromatograficznych badane mogą być praktycznie wszystkie lotne związki organiczne i nieorganiczne, zarówno pod kątem ilościowym, jak i jakościowym, a dzięki dużej czułości posiadanych aparatów, jesteśmy w stanie badać również śladowe ilości substancji występujących w próbkach środowiskowych, takich jak pestycydy, a nawet metabolitów farmaceutyków.
  • Dzięki nowoczesnemu sprzętowi, laboratorium chemiczne działające w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym jest w stanie przeprowadzić analizę węglowodorów (np. paliw), dodatków i zanieczyszczeń żywności, węglowodorów aromatycznych i wielopierścieniowych, pestycydów, herbicydów, steroidów, steroli, cukrów, tłuszczów, kwasów tłuszczowych, kwasów organicznych i wielu innych związków. Przykładowe zastosowania analizy żelowej to z kolei analiza poliestrów, silikonów, poliuretanów, polioctanów winylu, polichlorków winylu, octanów i azotanów celulozy czy żywic epoksydowych. Dodatkowo oferowana metoda umożliwia określanie stężenia konkretnego składnika w mieszaninach wielu związków.
  • Zlecając badania w laboratorium PPNT, klienci otrzymują gwarancję wysokiej jakości wyników wraz ze wsparciem w ich interpretacji.
  • Pracujemy elastycznie: do każdego zlecenia dopieramy indywidualne metody analizy (a w razie braku powodzenia z przesłaną próbką, nie obciążamy klienta kosztami badań wstępnych).

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych