Usługi

Badanie wzrostu mikroorganizmów


 

W czasie pandemii COVID-19 działamy bezpiecznie i realizujemy zlecenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 


Mikroorganizmy są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym, gorzelniczym, mleczarskim, paszowym czy farmaceutycznym. Dla wielu firm z tego sektora, dopracowane i powtarzalne procesy hodowli drożdży, bakterii i pleśni to podstawa funkcjonowania i sposób na osiągnięcie przewagi nad konkurentami. Optymalne parametry wzrostu mikroorganizmów pozwalają na szybsze i tańsze wytworzenie produktów, czasem również lepszej jakości.

Różnorodność czynników wpływających na wzrost drobnoustrojów to także szerokie pole badań dla nauki, dla której liczą się precyzja przeprowadzonych testów, ilość wyników oraz szybkość ich uzyskania.

Oczekiwania przemysłu i nauki w zakresie badań nad hodowlą mikroorganizmów spełnia Centrum Biotechnologii PPNT – nowocześnie wyposażone laboratorium, które jako jedyne w Wielkopolsce oferuje możliwość jednoczesnego badania aż 200 próbek.

Wyprodukowane przez nas szczepy mikroorganizmów mogą zostać poddane liofilizacji w ramach naszego Centrum.

Na czym polega usługa?

Badania wzrostu drobnoustrojów przeprowadzamy w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych metodą pomiaru gęstości optycznej (OD).

Zastosowania metody obejmują optymalizację i ustalanie przebiegu hodowli mikroorganizmów,
a także uzyskanie precyzyjnych informacji o oddziaływaniu czynników fizycznych i chemicznych na przebieg hodowli (sprawdzamy wpływ atmosfery, temperatury, mieszania, rodzaju i składu pożywki, wpływ czynników biogennych, inhibitorów mikroorganizmów, leków, toksyn, biocydów oraz  związków biologicznie czynnych z jednoczesnym wyznaczaniem progu inhibicji, czyli stężenia granicznego dla danego związku).

Prowadzimy również screening mikroorganizmów pod kątem zdolności metabolicznych wybranych substancji, co może być potwierdzone w hodowlach w bioreaktorach.

Badanie kinetyki wzrostu na podstawie pomiaru gęstości optycznej (OD) jest ważnym wyznacznikiem żywotności mikroorganizmów poddanych procesowi liofilizacji.

Dodatkowo zajmujemy się badaniem czynników hamujących i stymulujących wzrost mikroorganizmów. Tę usługę polecamy szczególnie jednostkom badawczym uczelni wyższych.

Odczyt zmian gęstości optycznej (OD) jesteśmy w stanie przeprowadzać nawet co kwadrans, a czas całego badania ustalamy indywidualnie z klientem.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Wykonanie pełnych badań wzrostu mikroorganizmów jest kluczowe w procesie optymalizacji hodowli i produkcji metabolitów, a jednocześnie wymaga dostępu do drogiego, specjalistycznego sprzętu. Współpracując z Centrum Biotechnologii PPNT, przedsiębiorstwo lub uczelnia uzyskują niezbędne wyniki bez ponoszenia kosztów inwestycji w sprzęt laboratoryjny.
  • Oferujemy kompleksowe analizy wzrostu bakterii, pleśni i drożdży, dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwych badań oraz jednoczesnemu badaniu do 200 próbek.
  • Działamy szybko – nowoczesny sprzęt pozwala nam uzyskać wyniki od 100 do 200 razy szybciej niż tradycyjne metody hodowlane, co jest szczególnie istotne w biznesie.
  • Wraz z wynikami analizy przedstawiamy rekomendacje eksperckie, które ułatwią uzyskanie optymalnych wyników hodowli drobnoustrojów w przyszłości, co ma ogromne znaczenie dla firm zainteresowanych technologiami innowacyjnymi.
  • Każdorazowa zmiana surowców lub modernizacja parku maszynowego w firmie może wpłynąć na dotychczasowe parametry rozwoju mikroorganizmów, dlatego tak ważne jest każdorazowe monitorowanie tego procesu i dopasowanie go do aktualnie istniejących czynników.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych