Usługi

Ekstrakcja z użyciem dwutlenku węgla


W czasie pandemii COVID-19 działamy bezpiecznie i realizujemy zlecenia. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Laboratorium Nadkrytycznego CO2 to nowoczesna i unikatowa w skali kraju jednostka, wykorzystująca niekonwencjonalne właściwości sprężonego dwutlenku węgla w stanie nad- i subkrytycznym, które pozwalają na bezpieczne pozyskiwanie wysokiej jakości olejków, naturalnych barwników, substancji czynnych itp.

Oferta laboratorium przeznaczona jest przede wszystkim dla firm i przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, zielarskiego, gorzelniczego, kosmetycznego oraz jednostek naukowo-badawczych zajmujących się pozyskiwaniem i analizą substancji pochodzenia naturalnego.

Na czym polega usługa?

Ekstrakcja w nadkrytycznym CO2 przebiega w łagodnych warunkach i bardziej efektywnie od typowej ekstrakcji z udziałem rozpuszczalników organicznych w aparacie Soxhleta. Właściwości CO2 w stanie nadkrytycznym, pośrednie do tych, jakie posiadają gazy i ciecze, a zatem podobne współczynniki dyfuzji, niskie napięcie powierzchniowe i brak problemów z wymianą masy oraz zbliżona do cieczy gęstość i siła rozpuszczalnikowa, doskonale wpływają na właściwości ekstrakcyjne CO2. Dzięki temu przy wykorzystaniu tej metody nie występuje ryzyko rozkładu i deaktywacji ekstrahowanych związków termicznie niestabilnych.

Pracujemy na materiałach stałych (np. ziarnach, liściach) przy ekstrakcji substancji  farmaceutycznych, olejków eterycznych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, naturoceutyków,  antyoksydantów, składników aktywnych oraz naturalnych barwników i innych związków. Przeprowadzamy również suszenie i usuwanie rozpuszczalnika z ciała stałego, co jest szczególnie cenne w przypadku obróbki polimerów i innych substancji, w których pozbycie się nawet śladowych ilości rozpuszczalników jest kluczowe dla jakości finalnego produktu.

Wydajność, selektywność oraz czas trwania procesu optymalizujemy poprzez odpowiedni dobór parametrów i składu ekstrahenta (ciśnienie i temperatura procesu, przepływ CO2 i współrozpuszczalnika).

Naszym klientom oferujemy zarówno ekstrakcję w naczyniach o pojemności 25 ml i 1000 ml, pozwalających zarówno na optymalizację samego procesu, jak i otrzymanie kilku- lub kilkunastogramowych ilości ekstrahowanych, pożądanych substancji.

Dla jednostek badawczych (uczelnianych bądź komercyjnych) oferujemy również doradztwo w badaniach oraz wsparcie analityczne.

Możliwe zastosowania ekstrakcji nadkrytycznej to:

 • pozyskiwanie substancji pochodzenia naturalnego, barwników, farmaceutyków, naturoceutyków, związków biologicznie czynnych
 • ekstrakcja substancji czynnych z leków, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ekstrakcja antyoksydantów
 • pozyskiwanie olejków eterycznych, wzmacniaczy smaku i zapachu
 • selektywna ekstrakcja niepożądanych składników
 • dobór parametrów i optymalizacja procesu ekstrakcji
 • suszenie materiałów w nadkrytycznym CO2
 • ekstrakcja z matrycy związków wielkocząsteczkowych

Sam proces ekstrakcji, możliwości uzyskania odpowiedniej ilości ekstraktu oraz  wielkość przerobu materiału suchego pochodzenia naturalnego dyskutujemy z klientami indywidualnie. Wydajność ekstrakcji dla każdego materiału jest inna i musi zostać wstępnie oszacowana.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

 • Ekstrakcja w nadkrytycznym CO2 dzięki niskim parametrom krytycznym CO2, a zwłaszcza dobrej wymianie masy oraz braku problemów związanych z dyfuzją, pozwala na prowadzenie procesu w łagodnych warunkach, a sam proces ekstrakcji jest wielokrotnie szybszy w porównaniu z typowymi standardowymi metodami
 • Pozwala na ekstrakcję lotnych związków, a także takich, które są termicznie niestabilne (niska temperatura ekstrakcji)
 • Dzięki inertności chemicznej CO2 ­­ i nieoddziaływanie z eksrahowanymi substancjami, produkty nie tracą swoich biologicznych właściwości i parametrów
 • Jesteśmy jednym z niewielu ośrodków oferujących wysokiej jakości ekstrakcję w nadkrytycznym CO2 w Polsce, a nasi pracownicy posiadają kompleksową wiedzę z zakresu wykorzystania nadkrytycznego CO2.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych