Usługi

Identyfikacja włókien azbestowych w materiałach budowlanych

Użytkowanie, usuwanie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych podlegają restrykcyjnym przepisom prawa.

Informacja o obecności włókien azbestowych w materiałach budowlanych, które mają być użyte bądź już występują w budynkach jest więc kluczowa dla dalszej budowy, remontu, rozbiórki czy sprzedaży nieruchomości.

Firmom rozbiórkowym i handlującym materiałami z rozbiórki budynków, zajmującym się usuwaniem azbestu, samorządom, zarządcom oraz właścicielom nieruchomości, polecamy miarodajne badanie występowania włókien azbestu w materiałach budowlanych.

Na czym polega identyfikacja włókien azbestowych?

Z próbki dostarczonego do laboratorium materiału, podejrzanego o obecność azbestu, pobierane są wiązki włókien, które następnie badane są metodą mikroskopii optycznej w świetle spolaryzowanym. Wynik badania zależy od tego, czy pobrane włókna wykazują właściwości optyczne charakterystyczne dla azbestu.

Sprzęt wykorzystywany w badaniu został skonfigurowany, wzorując się na bogatym doświadczeniu laboratoriów brytyjskich, dzięki czemu stosowane wyposażenie i procedury badawcze odpowiadają najwyższym światowym standardom.

Badaniom poddajemy elementy konstrukcyjne budynku, gruz, odpady budowlane, izolację termiczną, rury ciepłownicze itp.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Dzięki potwierdzeniu lub wykluczeniu obecności azbestu, klient uzyskuje informację na temat sposobu dalszego postępowania z badanym materiałem (np. obecność azbestu znajdującego się w materiałach konstrukcyjnych budynku przeznaczonego do rozbiórki lub remontu wymaga zaangażowania wyspecjalizowanej firmy przy demontażu poszczególnych elementów)
  • Wykluczenie obecności azbestu w poszczególnych elementach konstrukcyjnych może pomóc w podniesieniu wartości rynkowej budynku, co jest szczególnie istotne dla spółdzielni mieszkaniowych i indywidualnych właścicieli
  • Wykluczenie obecności włókien azbestu w materiałach budowlanych to również sposób na budowę wizerunku odpowiedzialnego partnera biznesowego oraz uniknięcie konsekwencji prawnych przy sprzedaży zanieczyszczonych produktów dla firm, zajmujących się pozyskiwaniem i sprzedażą materiałów pochodzących z rozbiórek.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych