Usługi

Liofilizacja

W trakcie liofilizacji dochodzi do sublimacji wody, czyli przechodzenia wody z fazy stałej (lodu) bezpośrednio do fazy gazowej, z pominięciem fazy ciekłej.

W efekcie powstają produkty o długim terminie przechowywania z zachowaniem oryginalnych właściwości chemicznych i biologicznych, co jest szczególnie ważne w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym czy w medycynie.

Ta łagodna metoda suszenia produktów termolabilnych to nowoczesny i ekologiczny sposób na otrzymanie produktów o możliwie najwyższych parametrach trwałości z zachowaniem oryginalnych cech, jak smak, kształt czy właściwości biologiczne.

Na czym polega usługa?

Liofilizacja polega na suszeniu sublimacyjnym zamrożonego produktu w warunkach obniżonego ciśnienia. Przed liofilizacją produkt jest zamrażany w zależności od wymagań do temperatury -20oC, -85oC lub w ciekłym azocie w temp. -195oC.

Proces suszenia sublimacyjnego w zależności od wielkości próby i rodzaju produktu może trwać od kilku godzin do nawet 1-2 dni.

Liofilizacja nadaje się do suszenia produktów wrażliwych na wysokie temperatury, które stosowane są w warunkach klasycznego suszenia. Metoda ta może służyć do utrwalania szczepów mikroorganizmów, umożliwiając ich długie przechowywanie z zachowaniem głównych właściwości szczepu. W chemii proces może być stosowany do oczyszczania związków chemicznych, których destylacja ze względu na wysoką temperaturę wrzenia byłaby kłopotliwa. Jednocześnie można suszyć w liofilizatorze materiał zawierający 5-6 kg wody.

W Centrum Biotechnologii PPNT jesteśmy w stanie poddać liofilizacji do 6 kg produktów na 48 h, które zmieszczą się na tacach o powierzchni 0,5 m2.

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Liofilizacja to nowoczesna metoda pozwalająca utrwalić produkty roślinne lub zwierzęce bez szkody dla ich właściwości, co jest szczególnie ważne dla firm z sektora spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego czy chemicznego
  • Liofilizowane próbki zawierające związki biologicznie aktywne mogą być przechowywane przez długi czas przy niewielkich stratach aktywności, co jest istotne dla jednostek naukowych
  • Dodatkowo liofilizacja stosowana jest również w przypadku związków chemicznych, które wrą w wysokiej temperaturze i ich destylacja jest utrudniona
  • Gwarantujemy szybką realizację usługi oraz przyjazne i elastyczne podejście do klienta.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych