Oxygenalia

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Oxygenalia to cykliczne wydarzenie, odbywające się co dwa lata. Biuro Organizacji Konferencji PPNT miało przyjemność zajmować się kompleksowym przygotowaniem dwóch pierwszych edycji tego wydarzenia – w latach 2012 i 2014.  We współpracy ze Stowarzyszeniem im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego stworzyliśmy dwie konferencje, których celem było ukazanie kluczowej roli tlenu i jego związków w naukach przyrodniczych, medycynie oraz przemyśle.

Konferencje miały charakter międzynarodowy. Wśród prelegentów znaleźli się światowej sławy polscy naukowcy, ale także wybitni goście z zagranicy m:in: Andrzej Mackiewicz, Robert H. Bartlett, Michael Giersig, Jan Oleszkiewicz, Tomasz Guzik a także profesorowie Maria Siemionow i Tadeusz Maliński. Obie odsłony wydarzenia miały miejsce się na Kampusie Morasko – pierwsza odbyła się w październiku 2012 roku w budynku Wydziału Chemii UAM, kolejna, dwa lata później, w pomieszczeniach Collegium Biologicum Wydziału Biologii UAM.

Podczas każdej konferencji gościliśmy ponad 250 uczestników z Polski i świata.

Dzięki ogromnej wartości merytorycznej Oxygenalia uzyskały patronat Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie oraz poznańskich uczelni: Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Poznańskiej. Biuro Organizacji Konferencji PPNT było odpowiedzialne za część logistyczną, finansową, artystyczną oraz gastronomiczną. Do naszych obowiązków należało także stworzenie i zarządzanie stroną internetową, obsługa mailowa uczestników oraz przygotowanie materiałów graficznych.

Foto: Michał Kalet