XV World Congress of Agricultural Law

W 2018 roku wydarzeniem, które wymagało od Biura Organizacji Konferencji PPNT największego zaangażowania był „XV World Congress of Agricultural Law”. Prawnicy agraryści po raz pierwszy w historii spotkali się w Poznaniu, by wspólnie debatować nad zagadnieniami ujętymi w temacie konferencji – „Współczesne wyzwania prawa rolnego – między globalizacją, regionalizacją i lokalnością”. W ramach kongresu do stolicy Wielkopolski przyjechało ponad 150 specjalistów z zakresu prawa rolnego z niespełna 30 krajów.

Organizatorami wydarzenia był Światowy Związek Prawa Rolnego, Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów, Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny. Ze względu na obecność gości z całego świata oficjalnymi językami konferencji były: angielski, hiszpański, polski i włoski. Dla uczestników „XV Światowego Kongresu Prawa Rolnego” przygotowaliśmy bogaty program naukowy – podczas 4 dni wygłoszono aż 76 prezentacji. Jako współorganizatorzy zadbaliśmy także o rozrywkową część wydarzenia – odwiedzający Polskę naukowcy mogli wziąć udział w przyjęciu powitalnym, uroczystej kolacji połączonej z występami znakomitych muzyków, dwóch nieformalnych kolacjach oraz wycieczkach po Poznaniu lub do Rogalina.

Zespół Biura Organizacji Konferencji PPNT dokładnie odpowiedział na nasze oczekiwania w kwestii zaplanowania i koordynacji wydarzenia. Rekomenduję współpracę z tym biurem w zakresie organizacji konferencji, kongresów i zjazdów.
Prof. dr hab. Roman Budzinowski

Konferencja XV World Congress of Agricultural Law odbywała się od 18 do 22 września 2018. Miejscem wydarzeń był znajdujący się na Wydziale Prawa i Administracji budynek Collegium Iuridicum Novum. Biuro Organizacji Konferencji PPNT było odpowiedzialne za wszystkie działania logistyczne, takie jak:

  • przygotowanie strony internetowej,
  • rozliczenia finansowe,
  • tłumaczenia symultaniczne,
  • catering,
  • materiały graficzne,
  • wydarzenia okołokonferencyjne.

foto: Michał Kalet