Usługi

Spektrofotometria i spektroskopia UV-Vis

Spektrofotometria to jedna z podstawowych metod analitycznych w chemii analitycznej, biologii, medycynie i badaniach materiałowych.

Dla firm i jednostek badawczych, wyniki uzyskane na drodze spektroskopii UV-Vis czy w podczerwieni,(FT-IR) stanowić mogą punkt wyjścia do dalszych badań, kontroli jakości czy kontroli czystości środowiska, np. zanieczyszczeń paliwami i smarami w próbkach środowiskowych.

Na czym polega usługa?

Oferujemy specjalistyczne analizy spektrofotometryczne:

  • Spektroskopia w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis)
    w zakresie 190- 1100 nm (UV-Vis), obejmująca analizę ilościową i jakościową roztworów substancji chemicznych oraz substancji czystych, a także charakterystykę substancji w zakresie analizy widm UV-Vis. Posiadany spektrofotometr pozwala także na wykorzystanie szerokiej gamy automatycznych testów Merck Spectroquant®, zapewniających dużą dokładność i powtarzalność wykonywanych analiz zgodnie ze standardami.
  • Spektroskopia w podczerwieni (FT-IR)
    Analiza spektroskopowa FT-IR dostarcza cennych informacji, dotyczących tożsamości badanej próbki oraz jej czystości w oparciu o przebieg linii widma, intensywności oraz położenia poszczególnych pasm. Konfiguracja posiadanego aparatu pozwala na wykonywanie analiz w trybie transmisyjnym (kuweta lub KBr) lub z wykorzystaniem techniki ATR, zarówno próbek ciekłych jak i substancji stałych. Technika ATR pozwala na analizę próbek bez ich dodatkowej obróbki, co eliminuje możliwość powstania błędów i wprowadzenia zanieczyszczeń na etapie przygotowania próbki, znacznie przyspiesza proces analityczny oraz redukuje do minimum wielkość próbki.

Zakres analiz:

  • Analiza jakościowa substancji chemicznych, w tym polimerów
  • Analiza czystości związków organicznych i chemicznych na podstawie przebiegu linii widma
  • Analiza ilościowa roztworów
  • Analiza zawartości anionów i kationów

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

Analizy spektrofotometryczne należą do najszerzej wykorzystywanych technik analitycznych. Ich szeroki zakres zastosowań daje możliwość uzyskania informacji o składzie produktów lub ich elementów, co z kolei pozwala na wykrycie genezy wad, ocenę jakości lub analizę zastosowanych technik produkcyjnych.

Nasze laboratorium oferuje profesjonalną obsługę ekspercką (doświadczona kadra naukowa), szybką realizację zlecenia oraz przystępną cenę. Przed przyjęciem próbki do badań konsultujemy ich zakres z klientem, wspólnie dobieramy metodę oraz służymy wsparciem przy interpretacji uzyskanych wyników.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych