Usługi

Suszenie w nadkrytycznym dwutlenku węgla

Nadkrytyczny CO2 dzięki swoim właściwościom pośrednim do tych, które posiadają gazy i ciecze, a zwłaszcza braku problemów z wymianą masy, dobrą mieszalnością z rozpuszczalnikami organicznymi, a także znikomym napięciem powierzchniowym pozwala  na oczyszczanie materiałów stałych, zwłaszcza z typowych rozpuszczalników organicznych, oraz ich suszenie.

Na czym polega usługa?

Laboratorium Nadkrytycznego CO2 dysponuje ekstraktorem o objętości 1000ml umożliwiającym oprócz typowej ekstrakcji, przeprowadzenie również procesów suszenia w nadkrytycznym CO2, czyli usuwania (wymiany) rozpuszczalnika z ciał stałych przy użyciu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym.

W ten sposób możliwe jest usuwanie przede wszystkim rozpuszczalników organicznych z:

  • materiału biologicznego
  • materiałów, których nie można osuszyć bez ryzyka zmiany struktury
  • materiałów porowatych, preceramicznych
  • żeli tlenkowych i hybrydowych (po syntezie) w celu otrzymania aerożeli o dużej powierzchni właściwej i porowatości

Dlaczego warto skorzystać z usługi?

  • Produkty suszone w nadkrytycznym dwutlenku węgla zachowują pierwotny rozmiar i kształt (np. w przypadku żeli unika się kurczenia, pękania i deformacji wywołanej przez siły kapilarne w trakcie konwencjonalnego suszenia)
  • Suszenie w strumieniu CO2 pozwala również przedłużyć czas przechowywania aktywnych substancji pochodzenia naturalnego, bez strat dla ich własności, co jest szczególnie ważne dla firm chcących zachować ciągłość produkcji dzięki zapasom surowców
  • Nadkrytyczny CO2 nie wpływa na właściwości suszonych produktów, a sam proces suszenia może być prowadzony w niskiej temperaturze, co stanowi istotną zaletę przy obróbce materiałów termicznie niestabilnych.

Przed zleceniem usługi zachęcamy do zapoznania się z >>> Ogólnymi warunkami świadczenia usług laboratoryjnych