Aktualności

Podsumowanie projektu Greentech 2.0

2024-01-31
projektu greentechW Alicante odbyło się spotkanie konsorcjum projektu Greentech 2.0. Partnerzy projektu spotkali się, by podsumować jego postępy i wyniki. 

 

 

Podczas pierwszego dnia spotkania każdy z partnerów przedstawił działania, które wdrożył w ramach projektu. Obejmowały one na przykład inicjatywy współpracy z dużymi firmami, które poszukują innowacyjnych rozwiązań od młodych firm technologicznych. Greentech 2.0 polega na międzynarodowej współpracy klastrów zielonych technologii celem zwiększenia ich zdolności do pomocy MŚP w obszarze zielonej transformacji.

Przedyskutowano także strategię skutecznego komunikowania efektów projektu oraz obszary przyszłej współpracy.

Drugiego dnia konsorcjum gościło w Parque Científico de Alicante. Partnerzy z Polski, Litwy, Szwecji, Finlandii i Estonii zaprezentowali swoją działalność oraz zapoznali się z działaniami Parku. Szczególnie skupiono się na działaniach związanych ze wsparciem przedsiębiorców zainteresowanych zieloną transformacją.

Dodatkowo gospodarz spotkania zorganizował serię bilateralnych spotkań pomiędzy lokatorami Parku Alicante zajmującymi się zieloną technologią, a partnerami Greentech 2.0. Były one okazją do omówienia potencjalnej współpracy pomiędzy konsorcjum projektu a Parkiem.

Dzień zakończył się kolacją networkingową.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Parku Technologicznego Alicante za wspaniałe przyjęcie oraz inspirujące i wartościowe dyskusje! To był niezwykle owocny czas!

The project GreenTech 2.0 is funded by the European Union’s COSME Programme.

Content of this news represents the views of the author only and is his/her sole responsibility; it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA) or any other body of the European Union. The European Commission and the Agency do not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.