Aktualności

Poszukiwane innowacje społeczne – trwa nabór do POPOJUTRZE 2.0!

2020-10-02

Poszukiwane innowacje społeczne - Popojutrze 2.0Do 6 października trwa pierwszy nabór wniosków do projektu POPOJUTRZE 2.0 – Centrum Inkubowania Innowacji Społecznych w obszarze edukacji. POPOJUTRZE 2.0 to inkubator pomysłów na innowacje społeczne w zakresie kształcenia. Ideą projektu jest wpieranie innowacji, zmieniających polską, formalną oraz nieformalną edukację.

Popojutrze 2.0 to ogólnopolski projekt finansowany ze środków unijnych. Program ma na celu rozwój nowatorskich rozwiązań dla szeroko rozumianej edukacji, rozwoju zawodowego oraz osobistego. To już druga edycja tego projektu! W 2016 roku pierwszą edycję POPOJUTRZE realizowaliśmy wraz z naszym partnerem, firmą szkoleniową Sense Consulting. Tym razem przyjmujemy rolę rekomendatora i gorąco zachęcamy do składania aplikacji, tym bardziej, że naborów jest kilka, a granty oraz wsparcie eksperckie pozwoli Waszym pomysłom na innowacje społeczne ujrzeć światło dzienne lub je dopracować i udoskonalić.

Zobaczcie katalog innowacji, który powstał jako podsumowanie pierwszej edycji projektu >>> .

Co to jest POPOJUTRZE 2.0?

Rekrutacja do POPOJUTRZE 2.0 będzie prowadzona na skalę ogólnopolską. Organizatorom zależy na tym, aby dotrzeć do osób i podmiotów, mających pomysł i chcących zaangażować swój czas w rozwój i testowanie nowych metod, produktów i rozwiązań. Co ważne, swoje pomysły na innowacje mogą zgłaszać zarówno osoby fizycznej, jak i przedsiębiorstwa z całej Polski. W ramach realizacji projektu, zgłaszający swoje pomysły, dzięki metodzie Design Thinking, wypracują rozwiązania na szybsze, tańsze i efektywniejsze nauczanie, także w formule e-learningu, VR/AR czy video learning. Do zdobycia są 72 granty, każdy o wartości 60 000 PLN – łącznie ponad 4 000 000 PLN.

Kto może aplikować?

W projekcie mogą wziąć udział minimum 2-osobowe grupy formalne (podmioty publiczne, prywatne, organizacje non-profit) oraz grupy nieformalne (np. 2 pełnoletnie osoby fizyczne). Komisja konkursowa oceni głoszenia do projektu w takich kategoriach, jak koncepcja innowacji, unikatowość rozwiązania czy skalowalność rozwiązania. Ponadto zgłoszenia będą rozpatrywane także pod kątem aktywności zespołu projektowego – jego doświadczenia oraz motywacji do realizacji projektu. Organizatorzy przewidują także przyznanie dodatkowych punktów za projekt dotyczący edukacji formalnej oraz dodatkowe punkty dla podmiotów z systemu edukacji formalnej, które przetestują projekt w swojej placówce. Projekt Popojutrze 2.0 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Uzyskał także wsparcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak wygląda rekrutacja?

Realizacja projektu Popojutrze 2.0 odbędzie się w ramach trzech etapów:

  • Etap I – aktywna rekrutacja w ramach 4 naborów: 22.09.2020, 1.02.2021, 23.08.2021 oraz 1.02.2022.
  • Etap II – Realizacja grantu i inkubacja: prototypowanie, testowanie i wsparcie konsultingowe pomysłu
  • Etap III – Promocji innowacji: konferencje, kampanie medialne i materiały promocyjne dla 10 najlepszych projektów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Zachęcamy do aplikowania!