Usługi

Inkubacja w PPNT

Program Inkubacji

Inkubacja w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym to możliwość skorzystania z szeregu udogodnień dla młodych i innowacyjnych firm.


Program dedykowany jest firmom, które:

  • istnieją nie dłużej niż 2 lata,
  • są innowacyjne, tj. których produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych albo wyprzedzające trendy.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać po preferencyjnych stawkach z następujących usług:


Jak pracujemy?

  • Opiekunowie firm zapewniają na co dzień wsparcie organizacyjne i merytoryczne,
  • Raz w roku przeprowadzamy ewaluację mającą na celu weryfikację realizacji założeń biznesowych i zbadanie dynamiki rozwoju firmy,
  • Udostępniamy aktualną informację o eventach, wydarzeniach i inicjatywach dla przedsiębiorców (wewnętrzny IntraPark, dedykowany newsletter, media społecznościowe)
  • Tworzymy przyjazne środowisko sprzyjające podejmowaniu współpracy pomiędzy firmami,
  • Co roku przeprowadzamy badanie potrzeb i poziomu satysfakcji firm z usług PPNT, zwieńczone raportem.

Doświadczenie PPNT (liczby fakty, doświadczenia firm inkubowanych)

 

Zainteresowany?

Sprawdź dostępne pomieszczenia biurowe w PPNT.