Aktualności

Trzecie spotkanie informacyjne dla startupów

2019-03-07

dotacje

Trwa rekrutacja do 18-miesięcznego Programu InQbacji, czyli programu wsparcia młodych przedsiębiorców. Kolejne spotkanie informacyjne odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 14:30 w PPNT, ul. Rubież 46 w Poznaniu, w budynku C4 sala 56.

Dla kogo:

Program skierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą lub firm, które:

  • istnieją nie dłużej niż 2 lata;
  • działają na terenie województwa wielkopolskiego;
  • są innowacyjne, tj. produkt, usługa, sposób organizacji można określić jako innowacyjne, nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy

W ramach Programu InQbacji oferujemy:

  • Doradztwo biznesowe (pozyskiwanie finansowania, komunikacja i budowanie zespołów, strategie, własność intelektualna)
  • Powierzchnię biurową i laboratoryjną w PPNT
  • Wsparcie finansowe do 27 tys. zł na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Formularz zgłoszenia na spotkanie informacyjne

Informacje na temat rekrutacji

Szczegółowe informacje o programie

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń lub napisz:

Bartłomiej Walczak, tel. +48 61 827 97 73, e-mail: bw@ppnt.poznan.pl

Anna Tórz, tel. kom.: +48 664 353 401, e-mail: anna.torz@ppnt.poznan.pl

***

Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw. Celem projektu jest zapewnienie kompletnego pakietu usług inkubacyjnych firmom w początkowej fazie działalności, stworzenie im warunków do dynamicznego rozwoju oraz realizacji celów biznesowych.

Całkowita wartość projektu: 948 438,50 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 593 548,19 PLN.