Usługi

Usługi badawcze i analizy

Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz wykwalifikowanym specjalistom, wspieramy prace badawczo-rozwojowe na każdym etapie.

Dysponujemy unikatowym sprzętem laboratoryjnym, dzięki któremu oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz specjalistycznych usług laboratoryjnych, wśród których są:

 • Badania i analizy za kresu biotechnologii przemysłowej, spożywczej i kosmetycznej
 • Analizy dotyczące czystości mikrobiologicznej środowiska
 • Ekstrakcje z użyciem nadkrytycznego CO2 (jako jedyny ośrodek badawczy w Polsce!)
 • Wsparcie w opracowywaniu nowych i doskonaleniu już istniejących technologii chemicznych
 • Określanie wieku szczątków za pomocą radioaktywnego węgla 14C metodą AMS
 • Analizy ilościowe i jakościowe azbestu, w tym również w cieczach i w glebie

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm sektora MŚP, jak i do dużych ośrodków przemysłowych i działów R&D. Naszym atutem jest również posiadanie statusu jednostki naukowej, dzięki czemu jesteśmy idealnym partnerem w projektach dofinansowanych ze środków unijnych.

OFERTA: CHEMIA, FIZYKA, ARCHEOLOGIA

 

Dodatkowe, zewnętrzne centra badawcze współpracujące z PPNT:

Centrum Optyki i Optometrii

 • Pomiary optometryczne parametrów układu wzrokowego w zakresie wad refrakcji, akomodacji, widzenia obuocznego i niedowidzenia.
 • Trening wzrokowy u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego (zezami), oparty o założenia optometrii behawioralnej. Terapia prowadzona jest u osób w każdym wieku.
 • Projektowanie i wykonywanie pomocy wzrokowych, w tym pomocy dla słabo widzących
 • Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu optyki okularowej i optometrii.

tel.: 61 881 58 31 51,
coptom@ppnt.poznan.pl

 

Poznańskie Laboratorium Izotopowe

 • Oznaczanie wieku i pochodzenia skał
 • Pomiary izotopów na potrzeby ochrony środowiska
 • Badanie materii pozaziemskiej

Więcej informacji TUTAJ
tel.: 61 829 62 77

 

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych

Centrum świadczy usługi badawczo-rozwojowe z zakresu zagadnień:

 • przestrzennych, społeczno-ekonomicznych
 • planistycznych i środowiskowych
 • optymalizacyjnych
 • organizacyjno-prawnych
 • marketingowych i relacji społecznych (PR)
 • fiskalnych i europejskich

Więcej informacji TUTAJ
tel.: 61 829 61 73
e-mail: capise@amu.edu.pl

 

Centrum Badań Społecznych

 • Badania opinii publicznej i zachowań konsumenckich – satysfakcji i lojalności klientów, świadomości i wizerunku marki,
 • Badania ewaluacyjne – ex-ante, mid-term, ex-post.

Kierownik: dr Andrzej Siatkowski,
tel. 61 829 22 37
e-mail: andrzej.siatkowski@amu.edu.pl

 

Centrum Akustyki i Słuchu

 • Pomiary i analizy hałasu,
 • Pomiary diagnostyki słuchu,

Kierownik: Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski,
tel. 61 829 51 16
e-mail: roman_g@amu.edu.pl