Usługi

Usługi badawcze i analizy

Dzięki zaawansowanej infrastrukturze oraz wykwalifikowanym specjalistom, wspieramy prace badawczo-rozwojowe na każdym etapie.

Dysponujemy unikatowym sprzętem laboratoryjnym, dzięki któremu oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz specjalistycznych usług laboratoryjnych, wśród których są:

 • Badania i analizy za kresu biotechnologii przemysłowej, spożywczej i kosmetycznej
 • Analizy dotyczące czystości mikrobiologicznej środowiska
 • Ekstrakcje z użyciem nadkrytycznego CO2 (jako jedyny ośrodek badawczy w Polsce!)
 • Wsparcie w opracowywaniu nowych i doskonaleniu już istniejących technologii chemicznych
 • Określanie wieku szczątków za pomocą radioaktywnego węgla 14C metodą AMS
 • Analizy ilościowe i jakościowe azbestu, w tym również w cieczach i w glebie

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm sektora MŚP, jak i do dużych ośrodków przemysłowych i działów R&D. Naszym atutem jest również posiadanie statusu jednostki naukowej, dzięki czemu jesteśmy idealnym partnerem w projektach dofinansowanych ze środków unijnych.

CHEMIA

Inkubator Technologii Chemicznych

Inkubator Technologii Chemicznych oferuje prowadzenie badań technologicznych, opracowywanie nowych i usprawnianie już istniejących technologii, a także syntezę różnorodnych związków, głównie organicznych i krzemoorganicznych, w skali od kilku do kilkudziesięciu kilogramów. Ponadto ITCh oferuje doradztwo w zakresie syntezy i zastosowań związków chemicznych, w szczególności polimerów nieorganicznych, a także silanowych promotorów adhezji i modyfikatorów układów polimerycznych oraz powierzchni mineralnych.

Waste Klaster

Badania analityczne, fizykochemiczne, technologiczne i aplikacyjne w zakresie  szeroko pojętej  gospodarki odpadami.
Więcej informacji:
www.waste-klaster.pl

Laboratorium Nadkrytycznego CO2

Ekstrakcja (Ekstrakcja SFE), rozdział, oczyszczanie produktów naturalnych i syntetycznych oraz ich analiza jakościowa i ilościowa, z użyciem nadkrytycznego CO2.
Więcej informacji TUTAJ

Laboratorium Optymalizacji Procesów Chemicznych

Wytwarzanie substancji i preparatów chemicznych o określonej formulacji oraz prowadzenie badań technologicznych z zakresu syntezy, izolacji i oczyszczania produktu
tel.: 604 776 136,
e-mail: badania@ppnt.poznan.pl

FIZYKA

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

Określanie wieku szczątków organicznych w zakresie 0-50 000 lat.
Więcej informacji TUTAJ
tel.: 61 827 97 82

Centrum Optyki i Optometrii

 • Pomiary optometryczne parametrów układu wzrokowego w zakresie wad refrakcji, akomodacji, widzenia obuocznego i niedowidzenia.
 • Trening wzrokowy u osób z zaburzeniami widzenia obuocznego (zezami), oparty o założenia optometrii behawioralnej. Terapia prowadzona jest u osób w każdym wieku.
 • Projektowanie i wykonywanie pomocy wzrokowych, w tym pomocy dla słabo widzących
 • Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu optyki okularowej i optometrii.

tel.: 604 776 136,
coptom@ppnt.poznan.pl

BIOTECHNOLOGIA

Centrum Biotechnologii

 • Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska i produktów
 • Hodowle drobnoustrojów i fermentacja produktów naturalnych
 • Badanie aktywności mikrobiologicznej związków chemicznych

Więcej informacji TUTAJ,
tel.: 61 627 21 08,
biotech@ppnt.poznan.pl

Laboratorium Genomowe

 • Sekwencjonowanie Następnej Generacji cząstek DNA
 • Wykrywanie kwasów nukleinowych
 • Analizy bioinformatyczne

Więcej informacji TUTAJ,
e-mail: badania@ppnt.poznan.pl

ARCHEOLOGIA

Centrum Archeologiczne

 • Doradztwo w zakresie ochrony konserwatorskiej
 • Określanie obszaru badań archeologicznych
 • Badania wykopaliskowe, opracowania naukowe, ekspertyzy materiałów archeologicznych

Więcej informacji TUTAJ,
e-mail: centrum.archeologiczne@ppnt.poznan.pl

GEOGRAFIA I GEOLOGIA

Poznańskie Laboratorium Izotopowe

 • Oznaczanie wieku i pochodzenia skał
 • Pomiary izotopów na potrzeby ochrony środowiska
 • Badanie materii pozaziemskiej

Więcej informacji TUTAJ
tel.: 61 829 62 77

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych

Centrum świadczy usługi badawczo-rozwojowe z zakresu zagadnień:

 • przestrzennych, społeczno-ekonomicznych
 • planistycznych i środowiskowych
 • optymalizacyjnych
 • organizacyjno-prawnych
 • marketingowych i relacji społecznych (PR)
 • fiskalnych i europejskich

Więcej informacji TUTAJ
tel.: 61 829 61 73
e-mail: capise@amu.edu.pl