Blog

Zrównoważone innowacje – co to jest?

2017-05-08

Coraz częściej spotykamy się z terminem „zrównoważonych innowacji”, nie do końca wiedząc o co tu chodzi. Z pomocą może przyjść realizowany przez PPNT, w międzynarodowym partnerstwie projekt CASI (Public Participation in Developing a Common Framework for the Assessment and Management of Sustainable Innovation), który na podstawie przeprowadzonych badań, warsztatów, paneli obywatelskich, spotkań ekspertów wypracował definicję zrównoważonych innowacji.

Definicja brzmi następująco: „Zmiana, zarówno stopniowa, jak też radykalna w obszarze społecznym, usług, produktów, zarządzania, organizacji, systemów lub też marketingu, która prowadzi do pozytywnej ekonomicznej, społecznej i środowiskowej transformacji bez umniejszania potrzeb i dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń.”

Weźmy dla przykładu innowacje w obszarze marketingu. Odnoszą się one do wdrożenia nowej metody marketingowej obejmującej istotne zmiany w projektowaniu produktu lub usługi lub opakowania, lokowania, promocji lub polityki cenowej (OECD, 2015). Zrównoważone innowacje marketingowe są skierowane na lepsze pozycjonowanie społecznych, ekonomicznych i środowiskowych korzyści nowych/ulepszonych produktów, usług i procesów. Przykładem innowacji marketingowych jest wprowadzanie przez firmę Carsberg opakowań spełniających standardy Cradle-to-Cradle®. Standard ten gwarantuje produkcję z bezpiecznych surowców, wprowadzanie zwrotnych butelek oraz zachęt dla konsumentów w obszarze recyklingu.

Ze zrównoważonymi innowacjami spotkamy się na co dzień. Przykładem może być chociażby BlaBlaCar, dzięki któremu osoby podróżujące w to samo miejsce jadą razem, zamiast dwoma lub kilkoma samochodami. Mamy tutaj pomysł związany z nową usługą o sporym pozytywnym aspekcie środowiskowym (mniejsza emisja CO2 do środowiska), ekonomicznym (koszty są dzielone na wszystkich podróżujących) oraz społecznym (wspólna podróż sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów). Innym przykładałem jest poznańska PEKA. To jedna karta, dzięki której mieszkańcy aglomeracji poznańskiej mogą skorzystać ze zintegrowanego transportu: autobusowego, tramwajowego oraz rowerowego.  Przed wprowadzeniem karty, mieszkańcy podpoznańskich gmin musieli kupować różne bilety u różnych przewoźników, teraz mogą korzystać ze wspólnego biletu. Umiejscowienie stacji rowerowych przy popularnych przystankach przesiadkowych powoduje łączenie transportu autobusowego i tramwajowego z rowerowym. Bez wątpienia takie rozwiązanie ma bardzo pozytywny aspekt środowiskowy, ekonomiczny jak również społeczny.

Zainteresowanych zrównoważymy innowacjami zapraszamy na stronę: http://www.casi2020.eu/

Kamila Dobek

PPNT Poznan

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu, Wydział Zarządzania. W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym od 2002 roku. Obecnie Kierownik Zespołu Innowacji i Transferu Technologii. Ekspert w dziedzinie regionalnych strategii innowacji, strategii inteligentnych specjalizacji oraz strategii rozwoju parków naukowo-technologicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu i kierowaniu projektami z programów ramowych oraz programów współpracy międzyregionalnej INTERREG.