Blog

Czym jest prosta spółka akcyjna?

2019-08-05

Czym jest prosta spółka akcyjna? Ta nowa forma prawna prowadzenia działalności zacznie istnieć już od 1 marca 2020 roku, ponieważ w piątek 2 sierpnia br. Prezydent podpisał odpowiednią ustawę o tzw. prostej spółce akcyjnej (dalej: PSA). To odpowiedź na postulaty zgłaszane przez środowiska startupowe, inwestorów kapitałowych oraz podmioty wdrażające nowe technologie. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej.

Prosta spółka akcyjna, jako nowa forma prowadzenia działalności, jest od wielu miesięcy wyczekiwana przed osoby działające w branży technologicznej. Ma na celu likwidację restrykcyjnych zapisów obowiązującego kodeksu spółek handlowych, wzrost elastyczności prowadzenia biznesu i ułatwienie podejmowania wiążących decyzji. Trudne do wyobrażenia jest bowiem, że niewielkie zespoły innowatorów, opracowujących nowe rozwiązania, podlegają tym samym restrykcyjnym przepisom, co dojrzałe przedsiębiorstwa, dysponujące wielomilionowym majątkiem.

Czy prosta spółka akcyjna wpłynie na wzrost liczby wdrażanych technologii i przyspieszy budowę innowacyjnych biznesów?

Młodzi przedsiębiorcy wprowadzający na rynek nowe rozwiązania od lat borykali się z ograniczeniami stawianymi przez obowiązujące regulacje prawne. Najczęściej wybierana forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegała rygorystycznym wymogom stawianym przez kodeks spółek handlowych. Niewątpliwą zaletą nowej formy jest stosunkowo proste i mało kosztowne założenie, a następnie funkcjonowanie spółki. Wg uchwalonych przepisów, wspólnicy będą mogli korzystać z wszystkich elektronicznych form komunikacji podczas podejmowania wiążących uchwał. Wiele kwestii będzie uregulowanych umową spółki, a do jej założenia będzie potrzebny bardzo niski kapitał w wysokości zaledwie 1 zł. Nowością będzie możliwość wnoszenia do spółki pracy, czy świadczonych usług w zamian za akcje. Dodatkowo nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów) skrócą proces podejmowania decyzji.

A co w przypadku, gdy biznes rozwijany w oparciu o nową technologię okaże się nietrafiony?

Zdarza się, że na rynku pojawiają się lepsze rozwiązania, a modyfikacja modelu biznesowego firmy nadal nie daje szans na rentowność. O tym, czy to faktycznie porażka pisałem już wcześniej na blogu. Doświadczeni przedsiębiorcy wiedzą, że o raz utworzonej spółce nie da się zapomnieć z dnia na dzień. Proces likwidacji to dla wielu droga przez mękę, która nie dość, że trwa przynajmniej kilkanaście miesięcy, to jest przy tym bardzo kosztowna. Według nowego podejścia możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji, poprzez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza. Jest to niewątpliwie bardzo duże udogodnienie.

Przy konstrukcji nowej formy prawnej prowadzenia działalności, odpowiednie elementy zostały skrupulatnie dostosowane do bolączek przedsiębiorców wdrażających na rynek nowoczesne rozwiązania. Jestem przekonany, że innowacyjność wymaga elastyczności, więc wprowadzanie do systemu prawnego zmian mających na celu odchudzenie biurokracji w działalności gospodarczej to krok we właściwym kierunku.

 

Zdjęcie: freepik.com

Piotr Nędzewicz

Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu, koordynator DIH4Future.

Odpowiada za realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Karierę zaczynał w 2007 roku w jednej z międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) związany jest od 2011 roku. Początkowo, jako konsultant ds. transferu technologii oraz specjalista ds. innowacji, wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. W latach 2016 – 2017, jako menedżer inwestycyjny Funduszu Kapitałowego PPNT oraz członek rad nadzorczych spółek portfelowych, odpowiadał za inwestycje w nowe przedsięwzięcia technologiczne. Od 2018 r. kieruje Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu. Od 2020 r. odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future, którego animatorem jest PPNT. Jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.