Blog

Gotowość cyfrowa firmy. Zmierz ją i rozwijaj!

2020-07-02

Gotowość cyfrowa firmy

Czym jest i od czego zależy tzw. gotowość cyfrowa firmy? Czy da się ją zmierzyć? Czy wysoki poziom gotowości cyfrowej może być przewagą konkurencyjną? Zapraszam do samodzielnej diagnozy przedsiębiorstwa i uzyskania bezpłatnego, eksperckiego raportu, wspierającego nowoczesny, cyfrowy rozwój firmy!

Gotowość cyfrowa firmy łączy w sobie wiele elementów. Eksperci PPNT zidentyfikowali 5 kluczowych obszarów, które najmocniej wpływają na potencjał firmy do wprowadzania systemów cyfrowych. Ocena tych obszarów wskazuje, na ile firma ma szanse z sukcesem wdrażać nowoczesne rozwiązania informatyczne. Warto już teraz zadbać o te kluczowe aspekty, gdyż zarówno polski rząd jak i Unia Europejska w najbliższych latach planują przeznaczyć znaczące kwoty na podniesienie poziomu cyfryzacji przedsiębiorstw, szczególnie produkcyjnych. Jednak tylko dobrze przygotowane firmy będą w stanie wykorzystać te środki i podnosić dzięki nowym rozwiązaniom swoją przewagę konkurencyjną.

To jasne, że przedsiębiorca może mieć problem z obiektywną oceną własnego potencjału cyfrowego. Z tego powodu przygotowaliśmy krótką (pięć pytań!) ankietę, która pomoże oszacować gotowość cyfrową firmy.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ>>

Na rozwiązania cyfrowe trzeba być przygotowanym

Wiele firm ma za sobą doświadczenia z wdrażaniem rozwiązań cyfrowych, takich jak np. systemy CRM czy ERP. Zazwyczaj wiąże się z nimi duże oczekiwania. Planując wdrożenie zarówno zarząd, jak i pracownicy, są przekonani, że nowe systemy skutecznie pomogą zarządzać, przekazywać informacje, analizować dane i wyciągać wnioski biznesowe. Jednak, po pewnym czasie, w większości przypadków poziom zadowolenia z posiadanych systemów jest bardzo niski. Z jednej strony, przedstawiciele firm nie wyobrażają sobie funkcjonowania bez nich, a z drugiej – przyznają, że nie mają one takiej wartości, jakiej się spodziewano, a korzystanie z nich nastręcza wielu trudności.

Czym objawia się niska gotowość cyfrowa firmy?

Główną przyczyną, tego, że systemy cyfrowe nie spełniają oczekiwań, jest brak przygotowania się przez firmę do wdrażania tego typu narzędzi.

Możliwe, że jej przedstawiciele zbyt mocno polegali na firmie wdrażającej, która z kolei nie do końca rozumiała potrzeby swojego klienta. Kolejna możliwa przyczyna to brak świadomości wśród pracowników, do czego służą wprowadzane przez nich dane. Prowadzi to do tego, że zbiera się informacje o niskiej jakości, z których z kolei łatwo wyciągnąć błędne wnioski. Może wybrany system był zbyt skomplikowany w porównaniu do potrzeb  firmy? Efektywne wdrożenie systemu IT wymaga nie tylko zasobów technicznych, ale np. dobrej współpracy wielu działów. Często pomija się też fakt, że jakość komunikacji w firmie przekłada się bezpośrednio na skuteczność wdrożeń systemów IT.
Powyższe przykłady pokazują, że aby skutecznie wdrażać nowoczesne rozwiązania cyfrowe, niezbędne jest przede wszystkim przygotowanie się do tego procesu, a potem uświadomienie pracowników o jego celu. Dzięki temu uda się dobrze zaplanować inwestycję, skutecznie kontrolować działania dostawców i w pełni wykorzystać zakupione narzędzie.

Ankieta gotowości cyfrowej

Państwa odpowiedzi, w opracowanej przez ekspertów PPNT ankiecie, pozwolą przygotować raport diagnozujący silne strony i elementy do rozwoju. Rekomendacje będzie można wdrażać samodzielnie, jak i korzystając ze wsparcia naszych ekspertów. Warto, ponieważ Poznański Park Naukowo-Technologiczny wraz z partnerami został  jedną z pięciu organizacji, które mają wspierać wdrażanie rozwiązań cyfrowych w firmach (jesteśmy jednym z kilku krajowych DIHów, czyli hubów innowacji cyfrowej wg Ministerstwa Rozwoju). Pierwszym krokiem współpracy jest właśnie wypełnienie ankiety dotyczącej poziomu gotowości cyfrowej przedsiębiorstwa.

SPRAWDŹ GOTOWOŚĆ CYFROWĄ TWOJEJ FIRMY>>>

Zdjęcie: wavebreakmedia_micro, www.freepik.com

Jan Chełkowski

Konsultant ds. Transferu Technologii

Łączenie nauki i biznesu realizuje poprzez budowanie bezpośrednich relacji z firmami, które poszukują nowych rozwiązań, aby uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną. Dział w którym pracuje posiada szeroką sieć kontaktów z naukowcami, którzy mają w swoim portfolio wynalazki, które chcą skomercjalizować, dla nich realizuje analizy potencjału rynkowego oraz tworzy oferty technologiczne.
Jan.chelkowski@ppnt.poznan.pl