Blog

Instrument MŚP dla innowacyjnych firm

2017-10-31

Jedną z możliwości dofinansowania innowacyjnej działalności ze środków europejskich dla firm z sektora MŚP jest Instrument MŚP (SME Instrument), który jest dostępny w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Warto podkreślić, że znacząco różni się on od innych konkursów i programów dla firm: procedury oraz biurokracja są ograniczone do minimum, a cały proces, od aplikowania po rozliczanie projektu, odbywa się elektronicznie.

Instrument MŚP ma na celu umożliwienie komercjalizacji danego rozwiązania na rynku europejskim poprzez weryfikację komercyjną i technologiczną oraz dostosowanie technologii do wymagań rynkowych. Jest on skierowany do przedsiębiorstw, które przede wszystkim posiadają innowacyjną technologię, produktu lub usługę i chcą ją wdrożyć na rynku europejskim oraz globalnym. Z punktu widzenia wnioskodawcy należy zwrócić uwagę na dwa kluczowe aspekty, które dotyczą innowacyjnego rozwiązania. Musi ono rozwiązywać konkretny problem lub lukę na rynku – należy wykazać jak jego wprowadzenie wpłynie na gospodarkę i społeczeństwo europejskie oraz musi znajdować się na co najmniej 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL 6).

W ramach Instrumentu o finansowanie można ubiegać się w dwóch fazach:

  • Faza I (Concept & Feasibility Assessment) – umożliwia przeprowadzenie studium wykonalności. W ramach projektu można wykonać analizy (m.in. techniczne, prawne, patentowe, rynkowe), które pokażą jaki potencjał rynkowy ma dane rozwiązanie. Rezultatem projektu jest sformułowanie wstępnego biznesplanu. Finansowanie projektów jest ryczałtowe i wynosi 50 tys. euro.
  • Faza II (Demonstration, Market Replication) – finansuje działania prototypowe (skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja czy też powielanie rynkowe), czyli pozwala na dostosowanie rozwiązania do wymagań rynku. Wysokość dofinansowania o jakie można się ubiegać wynosi od 0,5 mln do 2,5 mln euro (70% kosztów kwalifikowanych).

W PPNT podpowiadamy firmom, jak przygotowywać wniosek oraz prawidłowo go rozliczyć. W trakcie roku odbywają się liczne szkolenia związane z tą tematyką. Planowane na najbliższy termin warsztaty i spotkania można śledzić na stronie rpk.ppnt.poznan.pl

 

Michał Wujewski

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz brytyjskiej uczelni Nottingham Trent University. Ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM w Poznaniu. Uczestnik krajowych i zagranicznych szkoleń związanych z tematyką programu ramowego Horyzont 2020. Na co dzień zajmuję się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje dla indywidualnych naukowców, instytucji oraz przedsiębiorstw.