Usługi

Program Skillersi

PROGRAM SKILLERSI pomaga znaleźć rozwiązanie problemu lub innowacyjnego pomysłu dla firmy.

Skutecznie aktywizuje współpracę na linii przedsiębiorstwo – zespół studentów i pracowników naukowych. Specjalnie powołany do takiej współpracy kilkunastoosobowy zespół charakteryzuje się świeżym spojrzeniem i kreatywnością. Wsparcie doświadczonych, ekspertów i zasobów Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego gwarantuje rzetelność i profesjonalizm usługi.
Dodatkową korzyścią jest możliwość zyskania wartościowego pracownika.

DLA KOGO

Dla firm, które mają odwagę działać w sposób innowacyjny. Dla firm, które czują potrzebę udoskonalania swoich usług i procesów lecz nie mają mocy przerobowych. Dla firm, które poszukują zaangażowanych pracowników.

KORZYŚCI DLA FIRMY

  • uzyskanie rozwiązania problemu, które jest ściśle dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa,
  • zaangażowanie zewnętrznego zespołu, który pracuje na korzyść firmy,
  • możliwość znalezienia zmotywowanego stażysty lub pracownika z wiedzą o rynku i danym przedsiębiorstwie.

JAK PRACUJEMY

Podstawą programu jest współpraca między przedsiębiorcą a multidyscyplinarnym zespołem „Skillersów” moderowana przez ekspertów PPNT. Współpraca składa się z 3 etapów:

Etap 1: Firma zgłasza problem nad którym będzie pracował kilkunastoosobowy zespół. Problem przedsiębiorstwa staje się przedmiotem pracy zespołu nawet na kilka miesięcy. Zadanym tematem może być np. zbadanie potencjału rynku na nową usługę lub produkt, czy modyfikacja realizowanych już usług w zależności od aktualnych potrzeb rynku, światowych trendów, zagrożeń konkurencji.

Etap 2: Zespół studentów i pracowników naukowych przez kilka miesięcy rozwiązuje postawione przed nimi wyzwanie. Proces pracy zespołów moderowany przez ekspertów PPNT oparty jest na metodyce, która zachęca do prowadzenia badań rynkowych, wywiadów z użytkownikami, generowania pomysłów oraz ich bardzo szybkiego testowania. Przedsiębiorca ma możliwość obserwowania pracy uczestników i konsultowania ich postępów, tym samym może wpływać na wynik końcowy prac.

Etap 3: Wdrażanie wypracowanego rozwiązania. Po zakończeniu pracy zespołu co najmniej jeden z uczestników zyskuje możliwość odbycia stażu w firmie, dla której realizował zadanie. Tym sposobem przedsiębiorca zaprasza na staż osobę, która zdobyła już widzę nie tylko na temat firmy, ale także na temat jej otoczenia rynkowego.