Blog

Perspektywy technologiczne w 2021 roku – przegląd rozwiązań, które będą kreować trendy w nadchodzącym roku

2020-12-08

W drugiej połowie 2020 roku transformacja cyfrowa przedsiębiorstw nabrała zawrotnego tempa. Pandemia wymusiła inną perspektywę spojrzenia na dotychczasowe funkcjonowanie przedsiębiorstw, a nawet całych branż i sektorów gospodarki. Wiele firm wdrożyło technologie cyfrowe, które z dnia na dzień stały się koniecznością. Warto podkreślić, że część przedsiębiorców w mijającym roku uruchomiła rozwiązania, które miały być planowano rozwijane w perspektywie najbliższych kilku lat.

Co istotne, inwestycje nie tylko pozwoliły utrzymać ciągłość funkcjonowania, czy dostosować organizację do trybu pracy zdalnej, ale często wyróżnić się spośród konkurentów, np. dzięki jeszcze lepszej obsłudze klienta. Pod tym względem niespodziewany wstrząs, który nastąpił w pierwszej połowie roku, przełożył się na dynamiczny wzrost liczby rozpoczętych i skutecznie zakończonych procesów innowacyjnych w tych obszarach.

Czy w 2021 r. czeka nas kontynuacja tego trendu?

Amerykańska firma badawcza Forrester szacuje[1], że w 2021 roku ponad jedna trzecia pracowników biurowych będzie stale pracować zdalnie, a dwie trzecie firm handlowych z obszaru B2B będzie korzystać z narzędzi i mechanizmów opartych na sztucznej inteligencji oraz procesach automatyzacji. Firmy już dzisiaj koncentrują się na platformach opartych na chmurze, które zapewnią szybki dostęp do danych. Warto podkreślić, że praca w strukturze rozproszonej wymaga od przedsiębiorców szczególnej uwagi w obszarach bezpiecznego dostępu do zasobów firmy i narzędzi operacyjnych. Wymusza to ciągłe poszukiwanie technologii odpowiadających na te wyzwania.

W prognozie „Future Disrupted: 2021”[2], przygotowanej przez firmę NTT, wskazano trendy technologiczne, które staną się motorem zmian po 2020 roku. Prognozy te w znacznej mierze odzwierciedlają wpływ pandemii COVID-19 na przyspieszenie cyfrowej transformacji. Do technologii, które z pewności będą decydować o w wprowadzaniu zmian na rynku w 2021 roku zaliczyć możemy: robotyzację i automatyzację procesów, coboty, IIoT (Industrial Internet of Things), blockchain, chmurę obliczeniową (cloud computing), big data, sztuczną inteligencję (artificial inteligence, deep i machine learning), 5G, cyberbezpieczeńtwo, autonomiczne pojazdy, czy cyfrowy bliźniak (Digital Twin).

Jakie funkcje najczęściej będą podlegać transformacji?

W raporcie na temat inteligentnego miejsca pracy w 2020 roku (2020 Intelligent Workplace Report firmy NTT[3]), podkreślono, że strategie biznesowe przedsiębiorstw w najbliższych latach będą skoncentrowane równolegle na obsłudze pracowników (employee experience) i klientów (customer experience). Celem zmian wprowadzanych do systemów zarządzania będzie zagwarantowanie obydwu grupom tzw. pozytywnych doświadczeń. Raport z oceny obsługi klienta na świecie w 2020 roku (2020 Global Customer Experience Benchmarking Report[4]), podkreśla, że aż 70% organizacji uznało, że poprawa procesów obsługi klienta jest najważniejszym motorem ich transformacji cyfrowej.

Co pozwoli zbudować przewagę konkurencyjną? 

Obserwujemy, że firmy są coraz mocniej zainteresowane weryfikacją dotychczasowych modeli biznesowych. Nowym źródłem generowania przychodów w kolejnych latach będą dane. Wiedza oraz informacja stają się wartością rynkową i kluczowym atrybutem, pozwalającym budować przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną. Ciekawy trend związany jest z pojęciem internetu zachowań (z ang. internet of behaviors, w skrócie IoB). Oznacza ono gromadzenie, łączenie i przetwarzanie danych w celu wykorzystywania ich do zmiany postępowania. Warto podkreślić, że dane te mogą pochodzić z różnych źródeł w tym np. z kanałów social media. Coraz więcej firm dostrzega też, że poprzez gromadzenie i analizowanie danych pochodzących ze swojej działalności, dysponuje unikatową wiedzą, na której może zbudować dodatkowy strumień przychodów. Umiejętność dostrzegania wartości z posiadanych danych będzie z pewnością wyzwaniem dla zarządzających w nadchodzącym roku.

 

[1] https://go.forrester.com/predictions/

[2] https://interactive.hello.global.ntt/story/future-disrupted-2021-technology-trends/page

[3] https://hello.global.ntt/en-us/insights/2020-intelligent-workplace-report

[4] https://www.dimensiondata.com/-/media/dimensiondata/pdfs/2020-customer-experience-benchmarking-report.pdf

Piotr Nędzewicz

Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu, koordynator DIH4Future.

Odpowiada za realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Karierę zaczynał w 2007 roku w jednej z międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) związany jest od 2011 roku. Początkowo, jako konsultant ds. transferu technologii oraz specjalista ds. innowacji, wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. W latach 2016 – 2017, jako menedżer inwestycyjny Funduszu Kapitałowego PPNT oraz członek rad nadzorczych spółek portfelowych, odpowiadał za inwestycje w nowe przedsięwzięcia technologiczne. Od 2018 r. kieruje Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu. Od 2020 r. odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future, którego animatorem jest PPNT. Jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.