Blog

Transformacja cyfrowa

2020-05-20

W dobie kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, transformacja cyfrowa z dnia na dzień stała się priorytetem dla tysięcy firm. Dzisiaj odpowiednie zastosowanie najnowszych technologii jest kluczowe nie tylko w związku z budową przewagi rynkowej, ale przede wszystkim dla zachowania ciągłości procesów. Jak odpowiednio przygotować się do zmian? Czy skorzystać z pomocy DIH-ów?

Niespodziewana sytuacja epidemiczna spowodowała, że transformacja cyfrowa stała się koniecznością. Przedsiębiorstwa szukają sposobu na utrzymanie ciągłości pracy, źródeł nowych przychodów i unikatowych czynników przewagi. Zarządzający zdają sobie sprawę, że stosowanie technologii cyfrowych może być panaceum na obecną trudną sytuację. Niestety wielu brakuje wystarczających kompetencji, żeby właściwie przygotować się do e-transformacji. Chodzi o to, żeby zmiany nie miały jedynie doraźnego charakteru, ale stanowiły stabilną podstawę dla funkcjonowania w nowych warunkach.

Kultura innowacji

Ale dlaczego pewne organizacje szybko dostosowują się do nowych warunków, a inne pogrążają w stagnacji?

Proces wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie należy rozpatrywać w dwóch wymiarach:

  • społecznym (otwartość pracowników na zmiany) oraz
  • technicznym (gotowość do wdrożenia nowego rozwiązania).

Firmy często zbyt mocno koncentrują się na stronie technicznej procesu, a pomijają kluczowy aspekt, jakim jest kultura innowacyjna.

Kulturę innowacji najłatwiej zdefiniować jako zdolność organizacji do ciągłego wprowadzania udoskonaleń poprzez odpowiednie zarządzanie zmianami, ryzykiem, wiedzą oraz pomysłami. W firmach o wysokiej kulturze innowacyjnej pracownicy wiedzą, że zarząd jest otwarty na propozycje i nie boją się kwestionować obecnego stanu rzeczy i proponować alternatywnych rozwiązań. Kierownicy oczekują od pracowników zgłaszania pomysłów na usprawnienie procesów czy nowe produkty. W tego typu firmach organizuje się wewnętrzne spotkania poświęcone wymianie wiedzy. Firma o wysokiej kulturze innowacyjnej angażuje klientów i dostawców w kreowanie rozwiązań. Dodatkowo pracownicy są szkoleni w zakresie kreatywności oraz umiejętności komunikacyjnych. Buduje się różnorodne zespoły projektowe.

Cyfrowo i nie-cyfrowo. Rola DIHów

DIH (ang. Digital Innovation Hub), czyli Węzeł Innowacji Cyfrowej, to nic innego jak wyspecjalizowany ośrodek doradczy, sieć partnerów, którzy adresują swoje usługi do firm, chcących przejść transformację cyfrową.

Budowę krajowych DIH-ów zainicjowało w 2019 r. Ministerstwo Rozwoju, ogłaszając konkurs dla jednostek zainteresowanych tworzeniem takiego węzła. W ramach konkursu poszukiwano ośrodków, które posiadają zdolność do pełnienia roli DIH-ów w celu standaryzacji świadczonych przez nie usług niefinansowego wsparcia przedsiębiorców w zakresie produktowej, usługowej oraz organizacyjnej transformacji, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych.

Jednym z pięciu wyłonionych w tamtym konkursie DIHów jest konsorcjum składające się z:

  • PPNT (lider),
  • Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice Sp. z o.o.” ,
  • Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • firmy Apollogic sp. z o.o.

Tworzony przez to konsorcjum DIH to połączenie wiedzy biznesowej z metodami kreatywnego myślenia, infrastrukturą do zwinnego prototypowania oraz specjalistycznym doradztwem technologicznym. Wachlarz oferowanych usług ma na celu pomagać w identyfikacji obszarów zmian, doskonaleniu organizacji, rozwijaniu pomysłów oraz wdrażaniu nowych technologii. Sprawnie działający DIH łączy w sobie kompetencje miękkie z technicznymi, takimi jak rozwiązania chmurowe (cloud computing), internet rzeczy (IoT), rozszerzona rzeczywistość czy sztuczna inteligencja.

Zadbanie o miękką podstawę, czyli kulturę sprzyjającą zmianom, pozwoli firmom na sprawne i trwałe wdrażanie twardych rozwiązań. W tym procesie pomagać mają DIHy. Pierwsze wydarzenia już zdążyliśmy zorganizować, jak np. road show DataCenter PPNT czy webinar „Rozwiązania cyfrowe w firmie produkcyjnej„.

Można dołączyć

Ponieważ w pracy DIHa skupiamy się nie tyle na konkretnych technologiach, co na konkretnym sektorze firm, w których mogą być one wykorzystane, to już dziś możemy zaprosić je do współpracy w ramach tego projektu.

Chodzi o bliską współpracę i dotarcie do dojrzałych przedsiębiorstw produkcyjnych, które aby przetrwać, muszą wdrażać rozwiązania cyfrowe, a nie robiły tego wcześniej na większą skalę. Chcemy edukować pracowników, kierownictwo i właścicieli tych firm, w jaki sposób budować kulturę innowacji, jak szukać rozwiązań, jak tworzyć produkty dopasowane do potrzeb klientów i następnie – jak robić to z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych. Celem DIH-a jest przede wszystkim oswojenie z najnowszymi technologiami cyfrowymi. Chcemy wskazywać ich praktyczne zastosowania i sposoby na wykorzystanie do budowania przewagi konkurencyjnej. Ale chodzi też o to, aby wyposażyć firm w umiejętności miękkie, takie jak np. gotowość szybkiego poszukiwania i testowania rozwiązań.

Transformacja cyfrowa może więc nie być łatwa. Ale na pewno jest możliwa i warta wdrażania. Dlatego firmy chcące skorzystać z pakietu oferowanych usług rzapraszamy do kontaktu mailowego na adres ppnt@ppnt.poznan.pl lub telefonicznego 61 679 46 75.

Foto: freepik.com

Piotr Nędzewicz

Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu, koordynator DIH4Future.

Odpowiada za realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu. Karierę zaczynał w 2007 roku w jednej z międzynarodowych firm audytorsko-doradczych. Z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT) związany jest od 2011 roku. Początkowo, jako konsultant ds. transferu technologii oraz specjalista ds. innowacji, wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. W latach 2016 – 2017, jako menedżer inwestycyjny Funduszu Kapitałowego PPNT oraz członek rad nadzorczych spółek portfelowych, odpowiadał za inwestycje w nowe przedsięwzięcia technologiczne. Od 2018 r. kieruje Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu. Od 2020 r. odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future, którego animatorem jest PPNT. Jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz członkiem Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.