Blog

Startupy a Covid-19. Wyniki międzynarodowej ankiety

2020-06-08

Startupy a covid-19. Jakie są skutki pandemii dla młodych przedsiębiorstw technologicznych? Jakiego wsparcia potrzebują? Jaka czeka je przyszłość? Przeprowadziliśmy międzynarodową ankietę i mamy wnioski.

W PPNT prowadzimy projekt Scale-up Champions. Zastanawiało nas, jak mamy przygotować wsparcie dla startupów deep tech w tym specyficznym czasie COVID-19? Wiedzieliśmy, że wiele młodych przedsiębiorstw potrzebuje wsparcia, ale innego niż dotychczas. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja w kraju i na świecie przyczyniła się do „być albo nie być” wielu startupów. Aby zidentyfikować wyzwania „startupy a covid-19”, zapytaliśmy samych zainteresowanych, z czym się obecnie mierzą.

Na nasze pytania odpowiedziały startupy z Polski, Danii, Litwy, Hiszpanii, Estonii, Niemiec oraz Węgier. Reprezentowały one m.in. branże: energetyczną, robotykę, automatykę, farmację, IT, ICT, MedTech, Wellbeing & Healthcare, Industry 4.0, AI, IoT, kosmetykę, software development oraz 3D printing. Jaki obraz wyłania się z wirtualnych rozmów z młodymi przedsiębiorcami?

Jaki wpływ ma COVID-19 na obroty przedsiębiorstwa?

Ponad 50% ankietowanych startupów odnotowało w ostatnich miesiącach znaczne spadki obrotów sięgające nawet 95%. Natomiast 40% ankietowanych wykazało, że przedsiębiorstwa nie odnotowały żadnych spadków obrotów, a jeden ze startupów wykazał nawet znaczny wzrost przychodów w ostatnim czasie. Wyniki wskazują więc, że pomimo ograniczeń związanych z COVID-19, pewna część firm znalazła niszę, w której rozwija się z sukcesem.

Z jakimi trudnościami zmagają się startupy w związku z COVID-19?

Największymi trudnościami, z którymi mierzą się startupy, jest brak sprzedaży oraz brak możliwości spotkań z klientami. Przedsiębiorstwa bazujące przede wszystkim na sprzedaży indywidualnej i bezpośrednim kontakcie z klientem doświadczyły znacznych strat finansowych.

Lockdown negatywnie wpłynął również na działalność badawczo-rozwojową i utrudnił realizację projektów w tym zakresie. Brak dostępu do laboratoriów, ograniczony dostęp do infrastruktury oraz aparatury uniemożliwiły realizację tych projektów, których nie da się realizować zdalnie.

Jak startupy radzą sobie w obecnym czasie?

Firmy w głównej mierze skupiają się na optymalizacji kosztów. Robią to ograniczając inwestycje w nowe produkty czy usługi, skupiają się również na poszukiwaniach nowych źródeł dofinansowania.

Natomiast, znalazły się również startupy, które skupiły się na zmianie dotychczasowej strategii działalności. Zaczęły pracować nad nowymi produktami, nowymi metodami sprzedaży, czy sposobami na utrzymanie firmy. Takie działanie doprowadziło do zachowania stabilności finansowej, a nawet do wzrostu obrotów.

Wyniki wykazały, że są startupy, które w poszukiwaniu alternatywy dla swojej działalności, rozpoczęły rozwój produktu czy usługi dla branży medycznej – na potrzeby walki z COVID-19. Pokazuje to, że niektóre startupy były na tyle otwarte i elastyczne, by szybko zareagować na zmieniającą się sytuacją gospodarczą.

Jakie działania planują startupy po zakończeniu pandemii?

Startupy prognozują, że koniec pandemii będzie niezwykle pracowitym, a zarazem trudnym czasem. Wyjście na nowe rynki, rozwój relacji z klientami, promocja i wzmożona sprzedaż znalazły się na szczycie listy działań planowanych na najbliższe miesiące. Startupy deklarują wznowienie realizacji odroczonych projektów komercyjnych i badawczych oraz dalsze poszukiwanie finansowania zewnętrznego.

Jak startupy pomagają w walce z COVID-19?

Ponad połowa startupów odczuwa społeczną odpowiedzialność za udział w walce z pandemią. Starają się m.in. zapewnić wsparcie i potrzebne zasoby dla branży medycznej. „ATLANT 3D Nanosystems”, twórca rozwiązań mikro- i nanotechnologicznych, mówi: „Opracowujemy technologię, która uczyni świat bardziej zdecentralizowanym i niezależnym od łańcucha dostaw. Pracujemy także nad technologią, która umożliwi szybki rozwój mikrourządzeń do wykrywania wirusów”.

Jakiego wsparcia potrzebują startupy?

Obecnie największą wartością dla startupów jest wsparcie w:

  • pozyskaniu finansowania,
  • dotarciu do inwestorów i wsparcie w dostosowaniu odpowiedniego finansowania do ich potrzeb;
  • nawiązaniu współpracy z korporacją, dającej możliwość testowania, wdrażania lub walidowania produktu;
  • nawiązaniu kontaktów międzynarodowych, m.in. poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach;
  • wyjściu na rynki międzynarodowe.
Co dalej?

Z badań wynika więc, że COVID-19 niezaprzeczalnie zapoczątkował ciężki czas dla wielu młodych przedsiębiorstw. Niektóre z nich nastawiają się na kolejną falę pandemii i prawdopodobny lockdown. Czy jest to słuszne myślenie? Czy startupy powinny wziąć pod uwagę wystąpienie drugiej fali, przy planowaniu swoich przyszłych działań?

Odpowiedzi na część z tych pytań będzie można uzyskać podczas serii webinarów (zapisy i informacje>>> w zakładce Aktualności). Wraz z partnerami z Tehnopol, DTU, Kaunas Science and Techology Park, Technova and FUNITEC zaprosiliśmy do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami przedstawicieli VC, korporacji oraz ekspertów z całej Europy. Tematy kolejnych spotkań będą dotyczyć m.in. branży „deep tech”, wpływu COVID-19 na ekosystem startupowy w całej Europie, a także możliwości rozwoju biznesu w Estonii, Danii, Hiszpanii i na Litwie

Rekrutacja do Scale-up Champions ruszy już od lipca 2020. Program będzie dawał możliwość udziału w programie współpracy z korporacjami, programie gotowości inwestycyjnej, międzynarodowym programie inkubacji i misjach gospodarczych. Warto więc śledzić aktualności na stronie www.scaleupchampions.com

***

Współpraca: dr Anna Tórz, ekspert ds inkubacji w PPNT

Kaja Kulas

Absolwentka psychologii w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej. Ekspertka Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Swoją przygodę w PPNT rozpoczęła w 2018 roku. Od tego czasu nabyła doświadczenie w Funduszu Kapitałowym PPNT oraz realizowała projekt UrBIOfuture – finansowany w ramach H2020 i BBI JTI.  Aktualnie prowadzi szkolenia i konsultacje w tematyce programu ramowego Horyzont 2020 oraz realizuje się w międzynarodowym projekcie Scale-up Champions.